Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Mem – mer än bara bildlek

De dyker upp överallt och sprids i sådan takt att det är omöjligt att hålla reda på dem. De är underhållande, skruvade, absurda, politiska, upprörande och den kanske starkast växande nya konstformen under tjugohundratalet. Vi pratar om memer. Konceptet och ordet som används allt oftare men vars uttal orsakar diskussioner i stil med gif eller kex. I denna kurs ska vi titta på fenomenet, dess historia och hur det har kommit att bli något som hjälper till att forma vår samtid. Vi kommer också att berätta om hur memkulturen formar och omformar och förvränger saker i en sådan hastighet att vad som helst tillslut tycks kan bli symbol för vad som helst, och vad det kan få för betydelse. Slutligen kommer vi också att titta på det rent formmässiga och ge tips på hur du skapar dina egna mem. 

Syfte

Genom att förstå memkulturen, eller åtminstone får en större inblick i den, kan du lättare hänga med i den jargong som förekommer på internet. Och kunskap om memkultur kan ge djupare insikter om trender och information som kanske vid första påseendet verkar banalt. Alltså inte olikt äldre tiders allegori. En enkel saga, ett prosaiskt skeende, har en djupare dold mening.

Kunskapsmål

När du är klar med denna kurs bör du:

  • ha en grundläggande memkoll
  • känna till lite memhistoria
  • känna till vad som kännetecknar ett mem, hur de skapas och sprids
  • ha insikt om hur memkulturen fungerar och vad det kan få för effekter
  • känna till några exempel där memkulturen omformat betydelsen av en sak till en annan
  • känna till hur memspråket numera riktat används för propaganda 
  • ha fått enkla verktyg för att själv skapa dina egna mem. 

Upplägg

Kursen består av text och bild och åtföljs av reflektioner. Det hade känts naturligt att i en kurs om memkultur, som är utpräglat visuell, exemplifiera med bildmaterial. Det låter sig dock inte göras eftersom det strider mot upphovsrätten. Vi kan helt enkelt inte dela alla de mem som omtalas i kursen. Här får kursdeltagarna själva följa våra hänvisningar vidare.

Puffbild: 國際人權日大遊行 av doctorho, licensierad enligt Creative Commons Erkännande 2.0 (CC BY 2.0)

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.