Variabler och datatyperLektion ett

Vad är en variabel?

En variabel används för att spara ett värde när man programmerar. Tänk er en variabel som en liten låda som man sparar ner något i för senare användning. Informationen som variabeln innehåller kan återanvändas eller ändras senare i programmet. Om någon ber dig komma ihåg siffran “23”, “16,5” eller boktiteln “Lotta på Bråkmakargatan” så är det en typ av variabel. Om din vän sen frågar dig vad det var för siffra du skulle komma ihåg så svarar du  “23”.

Vad menas med datatyp?

Datatyper beskriver vilken sorts data en variabel består av. 

Exempel på datatyper

  • Int står för Integer och är ett heltal, till exempel 23. 
  • String är en textsträng, till exempel “Lotta på Bråkmakargatan”. Texten sätts inom enkla eller dubbla citattecken: “Hello World” eller ‘Hello World’.
  • Float är ett tal med decimaler, till exempel 16,5.

Att tilldela variabler ett värde

I Python tilldelar man en variabel ett värde genom att använda likhetstecken, “=”. 

Exempel på variabler

I exemplen nedan döper vi våra variabler till a och b

  • a = 5
  • b = “Python”

I detta fall ser vi att variabeln a är av datatypen Int och b är av datatypen String

En webbaserad programmeringsmiljö

För att komma igång med Python kan det vara förtjänstfullt att använda en av alla de onlinebaserade programmeringsmiljöerna som finns. I detta fall används Replit, men det finns andra. Besök sidan och skapa ett konto. 

Välj sen “Python” under Create.

Döp ditt projekt till något och tryck på “Create Repl”.

Prova att skapa variablerna a och b och tilldela dem ett värde enligt exemplet nedan. Tryck på play-knappen Run för att köra ditt program. Händer det något?

a = 5
b = "Python"

a = 5 b = "Python"

Ingenting händer, för du har inte gett ditt program några instruktioner om vad den ska återkoppla eller visa för dig. Du har än så länge bara tilldelat värden till variablerna. 

Printsatsen

Om man vill förevisa något på skärmen använder man printsatsen. För att skriva ut siffran 5 skriver man print(5). Printsatsen används även för att skriva ut textsträngar, till exempel print(”Jag programmerar i Python.”).

Koden

print("Det är komplicerat!")

ger utskriften på skärmen: Det är komplicerat!

Övning

Utgå från ditt program med två variabler. Hur kan du göra för att programmet ska visa det som finns i variabeln b på skärmen, det vill säga skriva ut “Python”? Testa dig fram! 

Facit Python-övning 1.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Linda Stark

Publicerad:

Reviderad: