Introduktion till textbaserad programmering med PythonIntroduktion

Syfte

Syftet med denna kurs är att du ska få bekanta dig med Python som är ett av de mest använda programmeringsspråken i världen. Genom att lära dig grunderna i textbaserad programmering kan du få en större förståelse för hur en dator fungerar. Du utmanar också ditt logiska tänkande.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du att 

  • ha bekantat dig med programmeringsmiljön Replit
  • ha lärt dig grundläggande begrepp inom programmering som variabel, print och listor
  • kunna skapa ett enkelt eget program med villkorssatser
  • kunna skapa enkla Pythonprogram.

Anmärkningar

Detta är en kurs i en serie kurser om programmering på Digiteket. Om du är nybörjare i ämnet kan det vara värt att börja med någon av de tidigare kurserna i ämnet.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Linda Stark

Publicerad: 17 november, 2021