Författare: Linda Stark

Publicerad: 15 november, 2021

Introduktion till blockprogrammeringIntroduktion

Tycker du att programmering låter spännande men känner samtidigt att skriven kod verkar krångligt och mycket att ta till sig på en gång? För dig kan blockprogrammering vara ett bra första steg! Blockprogrammering är en enklare form av programmering som ändå introducerar centrala programmeringskoncept och är därför en lämplig ingång till ämnet. 

Syfte

Syftet med kursen är att du ska få bekanta dig med blockprogrammering, vilket i sig är ett bra sätt för att förstå grunderna i programmering. Blockprogrammering bygger på att du sätter samman färdiga block med kodsnuttar och på så sätt bygger ditt program utan att behöva skriva själva koden. Det påminner om att bygga ihop pussel eller Lego. I den här guiden introduceras blockprogrammering med hjälp av det som programmeringsplattformen code.org kallar för Hour of Code (kodtimmen). Ingen tidigare erfarenhet av programmering krävs och uppläggen är enkla och lekfulla och innehåller inslag av spelifiering vilket kan bidra till att stärka lärandet. Övningarna bygger på självstudier vilket innebär att du kan använda upplägget både för att lära dig själv och därefter lära andra. 

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du att:

  • ha grundläggande kunskaper om hur blockprogrammering fungerar
  • kunna lösa enkla övningar med blockprogrammering 
  • känna till ett flertal bra resurser som använder blockprogrammering.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Linda Stark

Publicerad: 15 november, 2021