Inloggad i webbläsaren? Vad ska det vara bra för?Introduktion

I webbläsaren Chrome, som vi kommer att behandla idag, finns det en möjlighet att vara inloggad i själva webbläsaren. Det betyder i korthet att alla inställningar och egna anpassningar du gör med webbläsaren följer med dig och ditt konto när du till exempel byter dator. Det innebär också att du kan vara inloggad på samma konto på exempelvis din telefon och din dator och ha tillgång till samma information på båda ställena. Vidare finns det en uppsjö av tillägg: små program du kan installera för att underlätta och göra saker lite enklare. Du bör dock vara medveten om att en del kommuner och arbetsplatser reglerar vad man kan installera och göra med arbetsdatorn.

Syfte

Syftet med kursen är att visa på ett enkelt sätt som kan effektivisera och underlätta ditt arbete på digitala enheter. Att vara inloggad i webbläsaren kan underlätta för dig att spara och organisera information. Det öppnar också upp för användning av tillägg vilket kan underlätta det dagliga arbetet.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs ska du:

  • kunna registrera dig för ett Googlekonto
  • logga in i webbläsaren Chrome
  • vara medveten om vad det innebär att vara inloggad
  • kunna logga ut och byta mellan konto
  • kunna ladda ner tillägg och sedan hitta dessa
  • kunna radera tillägg
  • ha ett litet hum om frågor kring dataintegritet som är relevanta i sammanhanget.

Upplägg

Kursen är av typen enkla instruktioner med tillhörande bilder i klassisk manualform.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad:

Reviderad: