Vem är ansvarig?Lektion ett

En grundläggande fråga är vem som ansvarar för vilka arbetsuppgifter som ska utföras. I denna lektion försöker vi reda ut vad som gäller.

Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivarens ansvar att avgöra huruvida en arbetsuppgift ska utföras eller inte. I de flesta fall representeras arbetsgivaren av bibliotekschefen. Du som bibliotekschef har också ansvar för att se till att de arbetsuppgifter som INTE ska utföras, exempelvis uppgifter som uttryckligen har förbjudits, inte heller gör det.

Arbetstagarens ansvar

Du som biblioteksmedarbetare har ett ansvar för att stämma av med din chef om du är osäker på om, eller hur, en arbetsuppgift ska utföras.

Ansvar vid eventuella felaktigheter

Om arbetsuppgiften som utförs är sanktionerad av chefen är det arbetsgivaren som tar ansvaret vid eventuella felaktigheter, eftersom den som utfört arbetsuppgiften har gjort det i sin roll som kommunal tjänsteperson.

Diskussion

Nu har du fått insikt i hur ansvarsfördelningen ser ut mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Tror du att dina kollegor har koll?

Ställ till exempel nedanstående frågor på nästa personalmöte:

  • Vem bestämmer vilka arbetsuppgifter som ska utföras? Och hur?
  • Om du som arbetstagare är osäker på om en arbetsuppgift ska utföras, vad gör du då?
  • Vilket ansvar har du som arbetstagare om en arbetsuppgift blir felaktigt utförd?

Diskutera svaren med din chef och dina kollegor på personalmötet!

 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Lena Arborelius, Martina Rasch och Rebecca Eriksson

Publicerad: 6 april, 2020