Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Får jag verkligen svara på alla frågor? Etiska dilemman – egen moral och motstridiga krav

Personal på folkbibliotek får dagligen digitala frågor som inte alltid är lätta att svara på och ställs inför etiska dilemman som kan vara besvärliga att hantera. Användarna har högt förtroende för biblioteken, vilket är en anledning till att frågorna hamnar just där. Det ska vi värna om och vara stolta över!

För att biblioteksanställda ska känna sig trygga i sin roll har de behov av att veta var gränserna går för service gentemot bibliotekets användare och vilka rutiner som gäller på arbetsplatsen. Denna kurs hjälper bibliotekschefen och medarbetarna med hur de gemensamt kan komma fram till vilka frågor de ska svara på och hur de ska svara på dem, liksom vilka frågor de inte ska svara på. Alltså VAD vi ska svara på och HUR vi ska svara på frågorna.

När bibliotekschefen har etablerat tydliga riktlinjer och rutiner och alla som arbetar på biblioteket är väl införstådda med dessa, blir medarbetarna tryggare i sin yrkesroll och i att hantera olika dilemman. Även användarna blir tryggare när de vet vad de kan förvänta sig av biblioteket.

Grundläggande frågeställningar för att arbeta fram riktlinjer och rutiner är:

 •       Vilket ansvar har arbetsgivaren och arbetstagaren?
 •       Vilka arbetsuppgifter ska utföras?
 •       Vilka ska inte utföras?
 •       Hur ska arbetsuppgifterna utföras?

Syfte

Att få guidning i hur man kan skapa riktlinjer och rutiner för vilka frågor biblioteket ska svara på och hur man ska svara på dem, samt vilka frågor man inte ska eller får svara på. Detta för att skapa en tryggare arbetsmiljö för såväl medarbetare som bibliotekschef.

Kunskapsmål

När du är klar med denna kurs har du fått

 • kunskap om vilket ansvar arbetsgivare och arbetstagare har
 • kunskap om hur chef och medarbetare kan kartlägga de frågor som man får på biblioteket
 • redskap för att skapa rutiner och riktlinjer kring vilka frågor personalen ska svara på och inte
 • redskap för att komma fram till hur medarbetare ska svara på frågorna
 • insikt i vilka samarbeten biblioteket bör inleda
 • insikt i vikten av tydliga rutiner, som bland annat innebär att våga säga ett helhjärtat ja eller nej till en fråga
 • insikt i vikten av att ha ett handledande, utforskande och pedagogiskt förhållningssätt samt ett gott bemötande
 • kunskap om vad Förvaltningslagen säger
 • möjlighet att vrida och vända på dilemman utifrån reflektions-och diskussionsfrågor
 • insikt i hur olika myndigheter resonerar.

Kursens upplägg

I sexton lektioner får du redskap för och kunskap om hur du kan skapa och implementera rutiner och riktlinjer för svåra frågor. Materialet kommer att beskrivas i både text och bild och är kontinuerligt förankrat med exempel hämtade direkt från verksamhet på olika bibliotek i Sverige.

Till kursen hör också tre korta filmer med juristerna Sara Luthander, chefsjurist på fackförbundet DIK och Jonas Holm, jurist på advokatbyrån MarLaw och styrelseledamot i Svensk biblioteksförening. De första två filmerna rekommenderar vi att du tittar på före du går kursen och den tredje med fördel efter att du har gått hela kursen.

Om du efter att ha gått denna kurs fortfarande har ett behov av vidare stöd i ditt arbete, såsom handledning eller kompetensutveckling – kontakta gärna den regionala biblioteksverksamheten i din region.

Vid en första anblick verkar kursen mycket omfångsrik, men det är värt att notera att lektion 10-15 i huvudsak består av referensmaterial som du som biblioteksanställd kan återvända till om behov uppstår längre fram. I huvudsak följer kursen en mycket konkret steg-för-steg-process som hjälper ditt bibliotek att slå fast och upprätta rutiner kring just svåra frågor.

Puffbilder: Årsta centrum bibliotek 2012a av Holger.Ellgaard, licensierad enligt Creative Commons Erkännande-DelaLika 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.