Hur du lär ut datalogiskt tänkande till andraLektion fyra

I denna kurs har vi fokuserat på att ge en övergripande definition av vad datalogiskt tänkande är och på att också ge en insikt i hur något i praktiken kan röra sig från en plats där man använder det datalogiska tänkandets delfärdigheter (dekonstruktion och så vidare) till att man tar steget fullt ut och programmerar en algoritm. I den här avslutande lektionen ger vi tips på hur du skulle kunna lära ut det du själv lärt dig till andra: besökare på biblioteket som undrar över begreppet eller kollegor som är nyfikna.

Några enkla steg för att lära ut datalogiskt tänkande

  1. Gör en enkel övning – exempelvis den här nedan.
  2. Använd den gjorda övningen för att visa på hur de olika färdigheterna som används ingår i det vi kallar datalogiskt tänkande.
  3. Diskutera hur lösningen sedan skulle kunna användas för att automatisera en lösning med hjälp av en maskin.

En flod som ska korsas – en enkel övning

En glad samling vuxna och barn vandrar tillsammans i en nationalpark. På andra dagen når de en flod som är för djup och för strid för att vada eller simma över. Lyckligtvis bär sällskapet med sig en liten uppblåsbar gummibåt för just sådana tillfällen. Båten blåses upp och används sedan för att forsla alla över floden. Sällskapet består av sju vuxna och två barn. Gummibåten har begränsningen att den bara kan forsla en vuxen eller två barn i taget. Hur många turer måste gruppen sammanlagt göra över floden för att få över samtliga till andra sidan?

Att bryta ner övningen i delar 

När övningen är gjord: guida och visa på hur de, när de löste problemet, använde sig av olika delfärdigheter som ingick i datalogiskt tänkande. De bröt ner problemet i mindre delar; de såg ett mönster som upprepade sig och de skapade en enkel modell för att med hjälp av det mönstret räkna ut hur många turer med båten som skulle krävas.

Diskutera hur lösningen skulle kunna automatiseras

Prata om hur digitala enheter fungerar. Det handlar om sofistikerade räknemaskiner som, om man bara ger tydliga instruktioner för vad som ska räknas ut, kan göra det på nästan ingen tid alls. Om vi bara kan överföra problemet vi upptäckt på ett sätt som går att beräkna – till exempel med hjälp av en algoritm – så kan den snabbt göra beräkningen. Vårt jobb som människor är alltså att identifiera problemet och hitta en formel för hur det ska lösas.

Övning

Skriv en ekvation/algoritm för hur ovanstående flodproblem kan lösas.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Christoffer Krämer

Publicerad: 28 februari, 2020