Du kan redan datalogiskt tänkandeIntroduktion

Inledning

Datalogiskt tänkande är ett begrepp som frammanar en bild av programmering och nätverksteknik som skrämmer vissa som inte känner sig bekväma med detta. I själva verket är datalogiskt tänkande bara en ny term för något som de troligtvis inte bara kan sedan tidigare, oavsett om de sysslat med datorer eller inte, utan också använt sig av på många sätt.

Syfte

Denna introduktionskurs i datalogiskt tänkande förklarar och definierar termen och visar  hur du troligtvis har en hel del av de färdigheter vi förknippar med datalogiskt tänkande. Vidare visar kursen i vilket sammanhang termen har blivit viktig och hur den kan påverka dig i ditt vardagliga liv. Avslutningsvis ger den dig lite verktyg för att själv kunna förklara och lära ut datalogiskt tänkande på en mycket grundläggande nivå.

Kunskapsmål

När du är klar med denna lektion bör du

  • känna till termen ”datalogiskt tänkande”, veta vad den betyder och var den kommer ifrån
  • förstå att du redan behärskar alla eller de flesta av de olika delfärdigheterna som ingår i datalogiskt tänkande
  • känna till hur datalogiskt tänkande formar den värld vi lever i och kunna ge praktiska exempel på detta
  • se hur datalogiskt tänkande existerar även i din biblioteksvardag och ha funderat på om du kan använda datalogiskt tänkande för att underlätta eller effektivisera den
  • ha grundläggande färdigheter i att kunna förklara och med hjälp av enkla övningar visa för besökare vad datalogiskt tänkande är.

Upplägg

Kursen presenteras i text, bild och länkar och innehåller praktiska övningar och reflektioner kopplade till din lokala arbetsplats. Kursen kan göras enskilt men har också moment som lämpar sig väl för samstudier i grupp.

 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Christoffer Krämer

Publicerad: 28 februari, 2020