Samverkan med användarna i fokusLektion fem

Precis som biblioteket är en reflektion av lokalsamhället är även varje DigidelCenter unikt och förankrat i de behov som finns i närområdet. Tänk på innehållet i ert DigidelCenter på samma sätt som varje bibliotek känner sina användare. Beståndet möter efterfrågan på deckare, biografier eller feel-good romaner och verksamheten har en kunskap om hur många som studerar, om det finns särskilt intresse för lokalhistoria eller ett stort behov av olika medieformat.

Samarbeten breddar verksamheten

Förutom att handleda besökare med specifika frågor kan ett DigidelCenter fungera som en plats för lärande inom digitalisering i stort. På så sätt breddas syftet med verksamheten och det går att skapa fler samarbeten. DigidelCenter kan till exempel samarrangera eller sprida ordet om studieförbundens och intresseföreningarnas aktiviteter som ökar digital kompetens. Man kan även tänka sig DigidelCenter som nav för kommunens arbete med e-tjänster och medborgardialog.

Så gjorde vi 📺

DigidelCenter Mönsterås har till exempel samarbetat med kommunens verksamhetsutvecklare i framtagandet och spridningen av en instruktionsfilm till kommunens e-tjänster. När studieförbund och banken har studiecirklar och workshops med digitalt fokus erbjuder DigidelCenter Mönsterås till exempel lokal och marknadsföringsmaterial. I filmen nedan beskriver DigidelCenter Mönsterås några av sina samarbeten.

YouTube

Genom att starta denna video så accepterar du Youtubes integritetspolicy och accepterar att de kommer saamla in viss data om dig genom att sätta kakor. Om du klickar i "Kom ihåg" behöver du inte upprepa ditt val för varje video. By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Läs mere

Starta video

Inom Digidelnätverket finns många andra bibliotek och DigidelCenter att inspireras av, ställa frågor till eller samverka med. Använd Digidelnätverkets kampanjveckor eMedborgarveckan och All Digital Week för att testa samarbete med olika aktörer och nå nya målgrupper. Om myndigheters närvaro saknas i kommunen kan era kontakter med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket eller liknande blir mycket viktiga.

Uppdrag 3 – Vilka möjliga samarbeten finns hos er?

Hur ser det ut i er kommun – vilka andra verksamheter stöttar och utvecklar medborgarnas digitala kompetenser? Bra platser att börja undersöka är till exempel mötesplatser för seniorer och ungdomar, om Seniornet har en lokal klubb samt om socialtjänsten, hemtjänsten och/eller medborgarkontor/kontaktcenter erbjuder digitalt stöd.

Uppdraget är att identifiera två verksamheter som du ser potential i att kontakta.

Låt kursen vara öppen i bakgrunden så du lätt hittar tillbaka till där du var. Om du behöver lämna kursen för att göra uppdraget kommer Digiteket automatiskt att minnas i vilken lektion du var i så att du lätt kan komma tillbaka.

Användarna i fokus

Ni vet redan på ett ungefär vad era besökare brukar fråga om. Men hur ska ni göra för att få reda på mer om de invånare som ni ännu inte når? Det finns fortfarande många som inte vet att biblioteket kan vara en resurs och ett stöd för att lära mer om hur man kan dra nytta av det digitala utbudet. I samband med PTS uppdrag att bryta äldres isolering under covid-19 listades behov hos äldre personer som ännu inte var digitala. Här nedan är utdrag ur listan som finns i den avslutande rapporten Bryt isoleringen – så kan vi minska det digitala utanförskapet.

 • Kunna få tillgång till utrustning och bredband
  Många äldre har inte råd med, eller prioriterar inte, att betala för internet och hårdvara då kostnaderna är för höga i relation till den disponibla inkomsten.
 • Motivation
  Fördelarna med att använda digital teknik måste bli tydligare.
 • Ha tillgång till tjänster och verktyg med universell design
  Många äldre får med tiden fysiska, psykiska eller kognitiva funktionsvariationer. Samhällets tjänster och verktyg måste vara anpassade till personer med varierande funktionalitet.
 • Få en kontaktväg till hjälp
  Det är svårt att nå äldre som inte finns på digitala kanaler. I glesbygden är det även dålig tillgång till institutioner som exempelvis bibliotek eller studieförbund som skulle kunna bidra till personens digitala kompetensutveckling.
 • Kunna känna sig trygg när man använder digitala verktyg och tjänster
  Att pröva digitala tjänster och verktyg kan kännas osäkert för en person som inte gjort det innan, särskilt i tjänster där ett misstag kan få stora konsekvenser. Bland äldre så finns det många som känner osäkerhet kring e-legitimation och mycket service kräver idag e-legitimation som bank-id.
 • Kunna utveckla sin digitala kompetens på distans/coronasäkert
  Gärna genom gratis eller billig handledning för att säkerställa låga trösklar för dem som behöver hjälp.

En plats för alla

Exemplet ovan visar just äldres behov, men DigidelCenter ska inte existera för bara en viss användargrupp. Vänd på perspektiven och fundera på vad föräldrar, unga vuxna, egenföretagare, nyblivna pensionärer eller daglediga kan ha för nytta av ett DigidelCenter. DigidelCenter ska vara en resurs för hela skalan, från de som är digitalt ovana till de som behöver ett bollplank eller hjälp med en lösning på ett specifikt problem.

Så gjorde vi

Digidel Helsingborg startade 2017 som ett treårigt projekt med målet att bli en del av bibliotekets permanenta verksamhet.

 • Digidelprojektet var inte en uttalad testverksamhet per se, utan det var ett treårigt projekt med avsikten att Digidel efter projekttidens slut skulle bli en del av bibliotekets permanenta verksamhet. I arbetet i projektet Digidel och nu även fortsatt så betraktar vi verksamheten utifrån ett prototypperspektiv. Det innebär att vi aldrig blir färdiga utan utvecklar och förändrar vår verksamhet utifrån användarnas behov och fokus, berättar Eva Hveem, projektledare för Digidel helsingborg.

För att ge bättre och rätt service använder personalen olika metoder för att anpassa verksamheten efter användarnas behov. Under hösten 2018 genomfördes en mer omfattande insats. Det startade med att anslagstavlor placerades ut på olika platser i biblioteket. Varje anslagstavla var ett blädderblocksställ med en fråga och pennor för att besvara den. En av frågorna var till exempel: “Vad tycker du om antalet datorer som vi har här?”. Anslagstavlorna stod framme under ett par veckor. Därefter skapade personalen ett frågebatteri med öppna frågor, som inte kan besvaras med bara ett ja eller nej. Besökarna intervjuades av två anställda, en som pratade och en som tog anteckningar. Personalen genomförde inte så många intervjuer. Efter fem intervjuer kände de att de hade en hyfsat bra bild. I ett sista steg genomfördes observationer i Digidel-lokalen av kollegor som inte arbetar där dagligen. De noterade hur besökarna tittade, vart de gick och hur de interagerade med Digidel-personalen. Informationen från de här tre insatserna kompletterades med en återkommande kartläggning som Digidel Helsingborg gör för att dokumentera de vanligaste frågorna.

Genom att studera hela materialet hittade personalen gemensamma nämnare och skapade sex olika personas/användargrupper med olika behov:

 • Olika former av utanförskap
 • Digitalt exkluderade
 • Sällanbesökaren
 • Studenten
 • Den självständiga stammisen
 • Sociala stammisen

Helsingborgs bibliotek har använt metoder som används inom användarcentrerad design och skapat sex personas med olika behov. Deras personas används som inspiration för verksamhetsutveckling på Digidel Helsingborg. Illustration: © Karin Nygårds.

Uppdrag 4 – Era användares behov

Flera DigidelCenter berättar att frågor kring hälsa- och sjukvård, lokaltrafik och bankfrågor är av allmänt intresse. Men ibland kan det vara hembygdsföreningens nya e-tjänst eller annat som väcker mest engagemang! Kommunala medborgarenkäter och ungdomsenkäten Lupp från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är exempel på underlag som kan visa behov som ni kan möta. Ta reda på vilka medborgarenkäter som görs i din kommun, hur du kan ta del av resultaten och om där finns frågeställningar som är relevanta för er verksamhet att ta del av.

Uppdraget är att göra en blixtundersökning bland dina kollegor och dokumentera deras svar. Använd två frågor:

 • Vilka typer av digitala frågor har du fått de senaste två veckorna?
 • Har offentliga aktörer, studieförbund eller föreningar kontaktat dig med idéer som har koppling till digitala prylar eller digitaliseringsfrågor?
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Terese Raymond
Medförfattare: Eva Hweem, Per-Erik Wiik och Jonna Steinrud

Publicerad:

Reviderad: