Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

DigidelCenter på bibliotek

Om kursen

I Sverige är en stor del av samhällsinformationen och samhällets tjänster digitaliserade. Många vardagliga uppgifter kräver tillgång till internet och digitala verktyg samt att den som ska använda e-tjänsten kan navigera i alla olika digitala system. Men var finns hjälpen för den som inte har självförtroendet, kunskapen, kognitiva och fysiska förmågor eller prylarna som krävs för att komma igång?

DigidelCenter är både en modell för samverkan och en plats i kommunen där alla invånare har möjlighet att använda och lära sig mer om digitaliseringens möjligheter. Där finns låneteknik och tillgång till personal som kan stötta och handleda i användandet. Ett DigidelCenter utvecklas i samverkan med andra aktörer, både kommunala och i civilsamhället och kan utgöra en resurs i kommunens digitaliseringsarbete. Idag finns ett trettiotal DigidelCenter runtom i Sverige, dessa är oftast placerade på bibliotek.

Du som jobbar på bibliotek möter säkert ofta invånare som har svårigheter att hitta eller förstå digital samhällsinformation. Vid de publika datorerna kommer kanske frågor om krångliga formuleringar på blanketter eller svårnavigerade e-tjänster? Den här kursen är för dig som vill vidareutveckla kommunens nuvarande digitala handledning. Genom att använda denna kurs som en guide för att kartlägga ert arbete, era kompetenser och användarnas behov skapar ni en kunskapsbas som kan leda till att ni gör en formaliserad satsning mot ett DigidelCenter. Eller så hittar ni andra vägar till att minska det digitala gapet – ojämlikheten mellan de som använder digital teknik och de som inte gör det.

Syfte

Syftet med kursen är att ge dig en vägledning i hur ni som bibliotek kan leda diskussionen om hur er kommun ska gå tillväga för att möta allmänhetens behov av digitalt stöd och kompetens. DigidelCenter är konceptet som används som exempel men tipsen och råden går att använda i andra sammanhang som har att göra med digital handledning.

Kunskapsmål

När du är klar med den här kursen har du

  • kunskap om digitalt utanförskap och dess konsekvenser
  • insikter om hur digital vägledning organiseras i kommuner runt om i landet
  • verktyg för att kartlägga din kommuns förutsättningar att starta ett DigidelCenter
  • fått inspiration och verktyg för att själv starta upp ett Digidelcenter eller annan form av digital handledning.

Upplägg

Du introduceras i forskning om digitalt utanförskap och folkbibliotekens roll i arbetet för digital delaktighet. Du får ta del av hur befintliga DigidelCenter arbetar och under kursens gång får du uppdrag som att kartlägga bibliotekets digitala handledning eller starta upp ett DigidelCenter tillsammans med övriga kommunala enheter. Du kan gå igenom kursen på egen hand, men det är en fördel att gå igenom kursen tillsammans med kollegor eftersom den handlar om verksamhetsutveckling som berör hela personalen.

På DigidelCenter i Landskrona finns flera publika datorer och personal som kan stötta användarna. Foto: © Studio e, Anders Ebefeldt.

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.