Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Bitcoin, kryptovalutor och blockkedjor

Sedan drygt tio år tillbaka har orden bitcoin och kryptovaluta blivit allt vanligare i diskussioner. De förekommer i både tekniska och finansiella sammanhang och beskrivs omväxlande som framtiden och en gyllene investeringsmöjlighet eller en bluff att akta sig för. Oavsett så har bitcoin och kryptovalutor fört med sig ny teknik och populariserat tekniken som kallas för blockkedjor som en vanligare form av säker, decentraliserad registrering av uppgifter, så konceptet kommer troligtvis bara att bli vanligare i framtiden.

Syfte

Denna kurs presenterar terminologin och tekniken på ett lättförståeligt sätt så att du både kan hänga med i diskussionerna som förs och bättre kan bedöma fördelar och risker i takt med att tekniken sprids och blir vanligare.

Kunskapsmål

När du är klar med denna kurs bör du:

  • veta vad en bitcoin är och hur bitcoin fungerar
  • känna till termen kryptovaluta och veta hur denna term förhåller sig till just bitcoin
  • förstå vad en blockkedja är och hur dessa används för att få bland annat kryptovalutor att fungera
  • förstå hur asymmetrisk kryptering fungerar och på vilket sätt det är en del i blockkedjorna
  • förstå hur blockkedjetekniken har ett ekologiskt fotavtryck
  • ha fått en överblick kring teknikens historia och användningsområden bred nog för att kritiskt kunna granska nyheter som rör ämnet

Upplägg

Detta är en populärvetenskapligt hållen allmänorienterande kurs. Varje lektion följs av en enkel repetitionsfråga men pekar dig också vidare mot fördjupad kunskap.

Puffbild: Illustration av Shubham Dhage, licensierad enligt Unsplash License

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.