Gå direkt till innehållet

What the Future Wants – en utställning om teknikens påverkan på oss

Det kan vara svårt att initiera samtal med unga om deras digitala vardag. What the Future Wants är en interaktiv utställning för unga om teknologins påverkan på oss som individer och på samhället i stort, som du själv kan skriva ut och sätta upp i biblioteksrummet.

Under satsningen Digitalt först med användaren i fokus 2018–2020 översattes utställningen The Glass Room Experience, som handlade om integritet och säkerhet på nätet. Utställningen finns kvar och för den som är intresserad går det att läsa om den Biblioteksutveckling Gävleborgs webb.

Till utställningen skapades också tre kurser med tillhörande workshops under rubriken Mitt digitala jag. Denna utställning riktar sig till vuxna och kräver i sin helhet en yta på cirka 20 kvadratmeter och logistik. Den bokas genom ditt regionbibliotek som skickar den. Tactical Tech har nu som ett led i sitt arbete kring att fortbilda om vår digitala omvärlds påverkan på oss skapat en ny utställning. Denna gång riktar den sig mot unga och den är enklare att hantera då man själv kan skriva ut och använda den gratis på bibliotek.

För att sätta upp utsträllningen i ditt biblioteksrum behöver du plocka fram pysselverktygen. Foto: Marika Alneng (c)

Precis som den första utställningen är denna skapad av Tactical Tech i Berlin. Det är en icke-vinstdrivande organisation som på olika sätt designar pedagogiskt material som uppmuntrar till reflektion om vad den tekniska utvecklingen gör med oss som människor och hur den påverkar samhället vi lever i. De ligger bland annat bakom Data Detox Kit med dess konkreta tips på hur du kan göra inställningar i din telefon och öka din medvetenhet om säkerhet på nätet.

Mer om materialet

Hur är det att växa upp i en digital tid? Hur påverkar det mig och miljön? Hur kan en teknisk pryl få mig att känna både samhörighet och ensamhet på samma gång? Det är några av de frågor som utställningen kretsar kring.

Utställningen What the Future Wants består av fem affischer i A3-format. Till fyra av dem finns några mindre affischer i A4-format samt aktivitetskort i A6-format. En färgkodning gör det enkelt att förstå vilken aktivitet som hör till vilken affisch. Utställningen är självinstruerande, vilket gör att du kan hänga affischer och lägga fram materialet som det är. Du kan också med fördel använda den som underlag för samtal med unga om deras digitala vardag.

Delar av utställnings affischer uppsatta. Foto: Marika Alneng (c)

Affischerna

  1. Introduktion – Text som presenterar utställningens uppbyggnad och syfte, och som välkomnar besökaren.
  2. Hur din telefon är oärlig genom sin design – En affisch om apparnas funktioner och hur våra mobiler är designade för att fånga vår uppmärksamhet, manipulera vårt beteende och lura oss.
  3. Det sanna livet om din selfie – En affisch som förklarar hur biometrik och ansiktsigenkänning fungerar och var tekniken används i vårt vardagliga liv.
  4. Bortom kontroll –  En affisch som utforskar den påverkan produktionen av smarta telefoner har på miljön och samhället, från hantering av råmaterial till elektroniskt avfall.
  5. Googlesällskapet – En affisch som visualiserar Googles och andra stora techbolags storlek och förmögenhet.

Du kan titta på de olika affischerna i digital form hos Tactical Tech

Vill du använda materialet på ditt bibliotek?

Kul! Allt du behöver göra är att ladda ner filerna från Region Gävleborg och läsa de medföljande monteringsanvisningarna.  

För att kunna genomföra utställningen behöver du också:

  • Utrymme – utställningen är flexibel så du väljer själv om du har plats för alla affischerna eller om du bara vill sätta upp en eller ett par. Vill du sätta upp hela utställningen så behövs 6–8 meters väggyta samt ett bord för aktiviteter.
  • Färgskrivare – de olika affischerna är färgkodade för att det ska vara tydligt vilken aktivitet som hör till vilken affisch.
  • Sax och tejp/lim – utskrifterna görs i A4-format och tejpas sedan enligt anvisning ihop till A3 för de större affischerna.
  • Pennor – utställningen är interaktiv och deltagarna behöver pennor för att kunna utföra de olika aktiviteterna.

Ingen förkunskap behövs för att vara värd för utställningen, men gå gärna igenom innehållet tillsammans med dina kollegor i förväg för att lära känna utställningen och för att tänka igenom hur ni vill jobba med innehållet. Mer information hittas på Tactical Techs webbsida om utställningen. 

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.