Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Mitt digitala jag: Bli uppmärksam på digital design

Din data, ditt val

Var du än rör dig i digitala miljöer lämnar du olika spår efter dig. När du rör dig på stan, när du köper kaffe med bankkortet, när du kollar en video på YouTube. Det är alla tillfällen då data samlas in om var du befinner dig, vilka intressen du har och vad du handlar via de tjänster du använder dig av.

I biblioteket har integritetsfrågan alltid varit central, bland annat genom lagen om bibliotekssekretess som skyddar användarnas lånestatistik. I en digitaliserad värld vidgas detta synsätt till att innefatta fler former av informationsutbyten som våra användare ägnar sig åt. Den här kursen handlar om hur du som yrkesverksam på ett bibliotek kan hjälpa dina användare att navigera i den digitala djungeln för att skydda sin integritet mot onödiga intrång och för att känna sig trygg med daglig digital kommunikation och transaktioner. 

Kursen är en del i en serie kurser som kan genomföras fristående men är tydligt kopplade till  utställningen The Glass Room – Misinformation Edition som du mer än gärna får vara värd för. Utställningen är skapad av Tactical Tech i Berlin, en ideell organisation som jobbar med att visualisera och utforska digitaliseringens effekter, ofta med integritet och säkerhet i fokus. Utställningen är översatt till svenska för att fungera som en samtalsstartare på de bibliotek som vill lyfta frågor om integritet, säkerhet och digitalt välmående med sina användare. Till utställningen finns affischer, webbaserade appar och ett Data Detox-kit som är en samling med tips om hur du på ett enkelt sätt kan ta kontroll över din digitala data. 

Kurserna innehåller också förslag på pedagogiska workshopupplägg som du kan använda i mötet med dina biblioteksanvändare.

Läs mer om utställningen och hur du kan använda den på Region Gävleborg 

Syfte

Syftet med den här kursen är att förmedla grundkunskaperna som finns i utställningen och Data detox-kittet och att erbjuda diskussions- och workshopupplägg som du kan använda i mötet med biblioteksbesökare för att sprida kunskapen om integritet och dataskydd vidare.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du kunna

  • uppmärksamma hur webbsidor och digitala verktyg designas för att påverka oss att känna, tycka något eller agera på ett visst sätt
  • leda samtal och locka till eftertanke hos användare om design
  • reflektera och resonera kring bibliotekets pedagogiska och informativa roll när det gäller att navigera på nätet och hantera information på nätet.

Upplägg

Kursen är en del i en serie kurser kopplade till utställningen The Glass Room – Misinformation Edition och Data Detox-kittet. Den ger fördjupad kunskap om den smarta telefonens olika funktioner, hur insamlande av data sker och vilka inställningar, funktioner och överväganden var och en kan göra för att minska den datamängd som sprids.

Puffbilder: Handcuff and Locked With Smart Phone av Kumar’s Edit är licensierad under Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)/ Beskuren från original. OMG! Jeremy says that if I don’t get home in 13 minutes, he’s going to watch the season finale of Homeland without me! av Ed Yourdon är licensierad under Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.0 Internationell (CC BY-SA 2.0) CC BY-SA 2.0/ Beskuren från original.

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.