Gå direkt till innehållet

Forskning och omvärldsbevakning på folkbibliotek

Utvecklingsarbetet är en stark drivkraft för folkbibliotek, men hur kan forskning och faktorer i omvärlden tas tillvara för att göra biblioteket mer relevant för fler? Detta diskuterade Ola Pilerot och Cecilia Gärdén i forskarforumet Angelägen forskning.

Det andra tillfället av Kungliga Biblioteket och Kulturrådets forskarforum Angelägen forskning hade rubriken ”Om forskning och omvärldsbevakning på folkbibliotek”. Samtalet sändes live den 15 december här på Digiteket och kan ses här nedan.

Denna film innehåller ingen visuell information utan består bara av folk som pratar, detta medför att ingen syntolkad version har bedömts behövas.

Ola Pilerot är professor i biblioteks- och informationsvetenskap och arbetar sedan 2006 vid Bibliotekshögskolan i Borås. Han samtalar med Cecilia Gärdén, konsulent inom den regionala biblioteksverksamheten i Västra Götaland.

De diskuterar i vilken utsträckning forskningsresultat kan understödja och utveckla biblioteksverksamheten och hur folkbiblioteken kan ha ett mer forskande och undersökande arbetssätt. Hur kan man som bibliotekarie hålla sig à jour för att kunna göra ett kvalificerat arbete? Finns det ens tid för lärande och omvärldsbevakning i biblioteksmedarbetarens yrkespraktik? 

De ger även konkreta tips på hur biblioteksverksamheter kan jobba med omvärldsbevakning och ger goda skäl till varför. De poängterar att det blir roligare att jobba om man följer forskning och har ett undersökande arbetssätt.

Fördjupande material

Inside the library: Academic librarians’ knowing in practice, av Ola Pilerot och Jenny Lindberg (2018)  (pdf)

Folkbibliotek i en tid av uppbrott och flykt: Om forskningsanvändning i biblioteksarbete för nyanlända, av Ola Pilerot (2018) (pdf)

Från forskning till praktik: om att använda resultat från forskning om informationssökning i undervisning i informationssökning, av Ola Pilerot (2007) (pdf)

Forskning i praktiken, artikel av Cecilia Gärdén i noll27 (2016)

Att leda lärande på bibliotek, av Cecilia Gärdén. I Aldstedt, Elisabeth & Hansson, Johanna (red.), Ledarskap satt i system: röster om vidgade perspektiv, BTJ förlag (2021). S. 65-83.

Skolbiblioteksforskning och skolbibliotekspraktik av Cecilia Gärdén. I: Limberg, Louise & Lundh, Anna Hampson (red.), Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: en forskningsantologi, BTJ förlag  (2013). S. 71-110.

Angelägen forskning

Angelägen forskning är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket och Kulturrådet. Det är ett forskarforum som presenterar och diskuterar aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Angelägen forskning är en serie seminarier som äger rum cirka fem gånger under ett år. Aktuell Angelägen forskning kan alltid nås via Digiteket.

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.