Välkommen till Angelägen forskning, ett forskarforum för stärkta bibliotek arrangerat av Kulturrådet, Kungliga biblioteket och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Vid nästa tillfälle deltar Hanna Carlsson och Nick Jones.

Tid: Fredag 24 mars kl. 9.00–10.00. Samtalet sänds via denna sida. Ingen föranmälan.

Ställ frågor till deltagarna via angelagen-forskning@kulturradet.se

YouTube

Genom att starta denna video så accepterar du Youtubes integritetspolicy och accepterar att de kommer saamla in viss data om dig genom att sätta kakor. Om du klickar i "Kom ihåg" behöver du inte upprepa ditt val för varje video. By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Läs mere

Starta video

Hur styrs egentligen biblioteken?

Denna gång handlar Angelägen forskning om hur politik, styrdokument, medarbetaren i den praktiska verksamheten och medborgarna samspelar runt bibliotekens demokratiska uppdrag.

Biblioteken ska vara till för alla, men har också utpekade prioriterade målgrupper. Vad innebär det för den praktiska biblioteksverksamheten när budgeten blir mindre och personalen behöver prioritera? Hur viktiga är bibliotekslagen och biblioteksplanen i arbetet med att bevara det professionella handlingsutrymmet?

Hanna Carlsson, lektor vid Linnéuniversitetet, samtalar med Nick Jones, verksamhetschef för Konst och bibliotek i Huddinge, om bibliotekens demokratiska roll i en komplex samtid.

Hanna har forskat om ledning och styrning av bibliotek och ser i sin forskning exempel på hur biblioteket blir en ideologisk spelplan där olika perspektiv på demokrati projiceras, och där tjänstemannarollen och dess roll till politiken utmanas.

Nick har lång erfarenhet av att leda kommunal biblioteksverksamhet i den terräng av lagar, regler och styr- och målkonflikter som är en del av tjänstepersonens vardag.

Fördjupande material

Hanna Carlsson m.fl. (2022). ”Det känns som att jag bara sitter och väntar på att det ska explodera”: politisk påverkan på de kommunala folkbibliotekens verksamhet i sex sydsvenska regioner i Nordic Journal of Library and Information Studies. 3 (1). 26–43.
Hanna Carlsson m.fl. (2022). Plastic policies: Contemporary opportunities and challenges in public libraries’ enactment of cultural policy i Nordic Journal of Library and Information Studies. 3 (1). 1–25.
Nick Jones (2021). Politik utan det politiska gör det svårt att göra rätt i Biblioteksbladet.
Nick Jones (2017). Bibliotekarien som närbyråkrat i Biblioteksbladet.
Nick Jones (2017). Folkbibliotekens uppdrag – vad är egentligen allmänintresset? i Biblioteksbladet.
Nick Jones (2017). Mät rätt saker i Biblioteksbladet.

Tidigare tillfällen

23 november 2022: Barn och bibliotek under pandemin med Amira Sofie Sandin, Emma Berge Kleber och Marie Johansen
22 september 2022: Bibliotekens roll i hållbar utveckling? med Lisa Engström, Joacim Hansson, Anna Lundh och Catharina Isberg
14 juni 2022: Lyssnande läsning med Anna Lundh och Elin Nordh
21 april 2022: Källkritikens ramar med Jutta Haider och Jenny Lindmark Svedgård
8 mars 2022: Folkbibliotek i glesbygd – demokratiska utmaningar och förbisedda möjligheter med Joacim Hansson och Karin Råghall
15 december 2021: Forskning och omvärldsbevakning på folkbibliotek med Ola Pilerot och Cecilia Gärdén
28 oktober 2021: Meröppet bortom tekniken med Lisa Engström och Anna Åkerberg

Om Angelägen forskning

Angelägen forskning är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket, Kulturrådet och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det är ett forskarforum som presenterar och diskuterar aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Angelägen forskning är en serie seminarier där du som deltar live har möjlighet att ställa frågor. Inspelningarna är tillgängliga via Digiteket i efterhand.