Gå direkt till innehållet

Angelägen forskning – ett forskarforum för starka bibliotek

Välkommen till Angelägen forskning, ett forskarforum för stärkta bibliotek arrangerat av Kulturrådet, Kungliga biblioteket och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Kommande tillfälle: Folkbibliotek och samverkan

5 juni 2024 kl. 9-10

Samverkan och delaktighet är angelägna frågor för folkbibliotek. Hur kan bibliotek samverka med fler olika aktörer, hur kan delaktighet med bibliotekens användare öka, på vilka sätt är social hållbarhet en del av folkbibliotek och hur påverkar dessa aspekter bibliotekens medarbetare – professionen? Dessa frågor utforskas i andra tillfället av Angelägen forskning. Samtalet tar utgångspunkt i ett par artiklar skrivna av Sofia Sol Lindström, lektor på bibliotekshögskolan i Borås.

I detta Angelägen forskning samtalar Sofia med Mohammed Mekrami, avdelningschef för folkbibliotek och kulturhus i Uppsala. Konkreta exempel från praktiken möter teori- och forskningsperspektiv kring samverkan, delaktighet och social hållbarhet i relation till folkbibliotek. 


Material  

Sofia Sol Lindström –  Delaktighet i kulturpolitiken forskningsrapport

Sofia Sol Lindström – Equal Access or Empowerment?

Stadsbiblioteket i Uppsala har satsat på biblioteksguider som har i uppdrag att jobba uppsökande mot unga för att inspirera dem till att besöka biblioteken.

Se en film om detta på Kulturrådets webbplats

Ny e-postlista för Angelägen forskning

Anmäl dig gärna till Angelägen forsknings e-postlista för att få påminnelser om kommande tillfälle:

Jag vill få information om kommande tillfälle av Angelägen forskning!

Tidigare tillfällen

7 mars 2024: Bibliotek och beredskap med Anna McWilliams och Linda Wagenius
23 november 2023: Att läsfrämja för öronen med Julia Pennlert och Sirpa Bark
29 september 2023: Den okända berättelseskatten – och hur folkbibliotek kan arbeta mer med den med Hanna Schimmer, Charlotte Hyltén-Cavallius och Tomas Woodski
6 september 2023: Bibliotek som social infrastruktur och demokratiskt nav med Johanna Rivano Eckerdal och Kristina Elding
24 mars 2023: Hur styrs egentligen biblioteken? med Hanna Carlsson och Nick Jones
23 november 2022: Barn och bibliotek under pandemin med Amira Sofie Sandin, Emma Berge Kleber och Marie Johansen
22 september 2022: Bibliotekens roll i hållbar utveckling? med Lisa Engström, Joacim Hansson, Anna Lundh och Catharina Isberg
14 juni 2022: Lyssnande läsning med Anna Lundh och Elin Nordh
21 april 2022: Källkritikens ramar med Jutta Haider och Jenny Lindmark Svedgård
8 mars 2022: Folkbibliotek i glesbygd – demokratiska utmaningar och förbisedda möjligheter med Joacim Hansson och Karin Råghall
15 december 2021: Forskning och omvärldsbevakning på folkbibliotek med Ola Pilerot och Cecilia Gärdén
28 oktober 2021: Meröppet bortom tekniken med Lisa Engström och Anna Åkerberg

Om Angelägen forskning

Angelägen forskning är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket, Kulturrådet, Digiteket och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det är ett forskarforum som presenterar och diskuterar aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Angelägen forskning är en serie seminarier där du som deltar live har möjlighet att ställa frågor. Inspelningarna är tillgängliga via Digiteket i efterhand.