Välkommen till Angelägen forskning, ett forskarforum för stärkta bibliotek arrangerat av Kulturrådet, Kungliga biblioteket och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Bibliotekens roll i hållbar utveckling?

Torsdag 22 september 15.15–15.45

Samtalet äger rum på Bokmässan i Göteborg, men det kommer finnas möjligheter att se en inspelning på Digiteket. Mer information kommer.

Tillgång till information och möjligheten att delta i samhällsfrågor är två hörnpelare i arbetet med Agenda 2030 där biblioteken kan göra skillnad. I det här samtalet möter vi tre forskare som med olika perspektiv på hållbar samhällsutveckling diskuterar bibliotekens utmaningar och möjligheter i relation till delaktighet och tillgänglighet. Forskarna kokar ner de viktigaste budskapen från seminarieserien Angelägen forskning. Medverkar gör forskarna Lisa Engström (LU), Joacim Hansson (LNU), Anna Lundh (BHS), samt programledare Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborg.

Kommande tillfällen

23 november kl. 9-10: Barnen och pandemin. Mer information kommer.

Tidigare tillfällen

14 juni 2022: Lyssnande läsning med Anna Lundh och Elin Nordh
21 april 2022: Källkritikens ramar med Jutta Haider och Jenny Lindmark Svedgård
8 mars 2022: Folkbibliotek i glesbygd – demokratiska utmaningar och förbisedda möjligheter med Joacim Hansson och Karin Råghall
15 december 2021: Forskning och omvärldsbevakning på folkbibliotek med Ola Pilerot och Cecilia Gärdén
28 oktober 2021: Meröppet bortom tekniken med Lisa Engström och Anna Åkerberg

Om Angelägen forskning

Angelägen forskning är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket, Kulturrådet och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det är ett forskarforum som presenterar och diskuterar aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Angelägen forskning är en serie seminarier där du som deltar live har möjlighet att ställa frågor. Inspelningarna är tillgängliga via Digiteket i efterhand.