Gå direkt till innehållet

Angelägen forskning – ett forskarforum för starka bibliotek

Välkommen till Angelägen forskning, ett forskarforum för stärkta bibliotek arrangerat av Kulturrådet, Kungliga biblioteket och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Bibliotek och beredskap

Torsdag 7 mars kl. 9-10
Samtalet direktsänds på denna sida. Det krävs ingen föranmälan.
Frågor kan ställas under sändningens gång.

Många bibliotek arbetar med att skapa beredskap – men beredskap för vad? Svaren på den frågan kan finnas i den nya rapporten Hoten mot kulturarven – En analys av aktörsdrivna hot mot kulturarv i Sverige, utgiven av Totalförsvarets forskningsinstitut. Anna McWilliams är docent i arkeologi och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut. I rapporten som Anna McWilliams har skrivit rapporten på uppdrag av Riksantikvarieämbetet identifieras hot mot kulturarvssektorn. Det handlar om hot mot samlingar, men också om cyberhot och informationspåverkan mot verksamheten, som kan ske i fredstid och gråzon, likaväl som vid väpnad konflikt.

Linda Wagenius är biblioteksutvecklare på Region Gotland, där biblioteken har arbetat med att identifiera sin roll inom det civila försvaret och påbörjat en planering för att kunna fortsätta sin verksamhet även i ett kritiskt läge.

I detta Angelägen forskning samtalar Anna och Linda om hur bibliotek kan planera för sin beredskap utifrån de hot som kan komma med att vara en öppen verksamhet som ska värna allmänhetens demokratiska rättigheter. Hur förhåller sig folkbibliotekens verksamhet till kulturarvsaktörernas? Vilka delar av hoten som Anna McWilliams identifierat är relevanta för folkbiblioteken? Och hur kan man praktiskt arbeta för att vara beredd?

Ny e-postlista för Angelägen forskning

Anmäl dig gärna till Angelägen forsknings e-postlista för att få påminnelser om kommande tillfälle:

Jag vill få information om kommande tillfälle av Angelägen forskning!

Tidigare tillfällen

23 november 2023: Att läsfrämja för öronen med Julia Pennlert och Sirpa Bark
29 september 2023: Den okända berättelseskatten – och hur folkbibliotek kan arbeta mer med den med med Hanna Schimmer, Charlotte Hyltén-Cavallius och Tomas Woodski
6 september 2023: Bibliotek som social infrastruktur och demokratiskt nav med Johanna Rivano Eckerdal och Kristina Elding
24 mars 2023: Hur styrs egentligen biblioteken? med Hanna Carlsson och Nick Jones
23 november 2022: Barn och bibliotek under pandemin med Amira Sofie Sandin, Emma Berge Kleber och Marie Johansen
22 september 2022: Bibliotekens roll i hållbar utveckling? med Lisa Engström, Joacim Hansson, Anna Lundh och Catharina Isberg
14 juni 2022: Lyssnande läsning med Anna Lundh och Elin Nordh
21 april 2022: Källkritikens ramar med Jutta Haider och Jenny Lindmark Svedgård
8 mars 2022: Folkbibliotek i glesbygd – demokratiska utmaningar och förbisedda möjligheter med Joacim Hansson och Karin Råghall
15 december 2021: Forskning och omvärldsbevakning på folkbibliotek med Ola Pilerot och Cecilia Gärdén
28 oktober 2021: Meröppet bortom tekniken med Lisa Engström och Anna Åkerberg

Om Angelägen forskning

Angelägen forskning är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket, Kulturrådet, Digiteket och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det är ett forskarforum som presenterar och diskuterar aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Angelägen forskning är en serie seminarier där du som deltar live har möjlighet att ställa frågor. Inspelningarna är tillgängliga via Digiteket i efterhand.