Angelägen forskning 15/12:
Om forskning och omvärldsbevakning på folkbibliotek

Välkommen till Angelägen forskning – ett livesänt forskarforum för stärkta bibliotek arrangerat av Kulturrådet och Kungliga biblioteket. Denna gång handlar det om forskning och omvärldsbevakning på folkbibliotek med Ola Pilerot och Cecilia Gärdén som gäster.

När: Torsdag 15 december kl. 09–10.
Var: Live på denna sida. Obs, det krävs ingen föranmälan.

Här livesänds samtalet 15 december kl. 9-10.

I vilken utsträckning kan forskningsresultat understödja och utveckla biblioteksverksamheten? Kan biblioteken ha ett mer forskande och undersökande arbetssätt?

Hur kan man som bibliotekarie hålla sig à jour för att kunna göra ett kvalificerat arbete? Och finns det tid för lärande och omvärldsbevakning i biblioteksmedarbetarens yrkespraktik?

Till Angelägen forskning har vi denna gång bjudit in Ola Pilerot och Cecilia Gärdén som berättar om hur forskningsresultat och omvärldsbevakning används i biblioteksarbetet.

Ola Pilerot arbetar sedan 2006 vid Bibliotekshögskolan i Borås där han nu är professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Under 15 år har han varit verksam som bibliotekarie.

Cecilia Gärdén är konsulent inom den regionala biblioteksverksamheten och arbetar med biblioteksutveckling i Västra Götaland. Hon har sin bakgrund inom utbildning och forskning och disputerade år 2010.

Angelägen forskning är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket och Kulturrådet. Det är ett forskarforum som presenterar och diskuterar aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Angelägen forskning är en serie seminarier där du som deltar live har möjlighet att ställa frågor. Inspelningarna är tillgängliga via Digiteket i efterhand.

Fördjupande material:

Artikel: Inside the library: Academic librarians’ knowing in practice, av Ola Pilerot och Jenny Lindberg (2018)

Kapitel ur boken Bibliotekarier i teori och praktik: Utbildningsperspektiv på en unik profession (2018): Folkbibliotek i en tid av uppbrott och flykt: Om forskningsanvändning i biblioteksarbete för nyanlända, av Ola Pilerot (pdf)

Paper från Mötesplats-konferensen 2007: Från forskning till praktik: om att använda resultat från forskning om informationssökning i undervisning i informationssökning, av Ola Pilerot (pdf)

Artikel i noll27 från 2016: Forskning i praktiken av Cecilia Gärdén

Se tidigare tillfällen med Angelägen forskning

28 oktober 2021: Meröppet bortom tekniken med Lisa Engström och Anna Åkerberg