Gå direkt till innehållet

Transkribering av podcast Din och verksamhetens digitala resa

Carl: Varmt välkommen till min och verksamhetens digitala resa, en sammanfattande podd av det här kunskapspaketet om digital transformation. En viktig del av digital transformation är att skapa en gemensam berättelse kring den resa transformationen innebär. Du ska alldeles strax få berätta din och er resa, och vi ska hjälpa dig på vägen genom att ge ett exempel på hur en sådan resa kan beskrivas. Mitt namn är Carl Eneroth och med mig i studion sitter Marie Andervin och Joakim Jansson, grundare av DigJourney. Och vad faller sig mer naturligt än att ni får berätta er egen historia? Så vi börjar med första frågan, vad är digitalisering, Joakim?

Joakim: För några år sedan var det som så att jag och Marie, vi kollade runt på vad vi såg i marknaden och vi hörde väldigt mycket kring digitalisering utifrån vad som då hände, kanske framförallt i mediesektorn, för det var ju mycket digitalisering där. Men det var också mycket snack kring IT och teknik, och det var en hel del snack kring kommunikation och sociala medier och sådant där. Det vi kände då som egentligen har förstärkts under de här åren har ju varit hur viktigt det är att se helheten med en digitalisering, att man inte bara tror att det är teknik eller tror att det är annan kommunikation, utan det är en helhet.

Och det är där vi då egentligen har sett vårt bidrag, att se digitalisering som någonting som påverkar hela verksamheten. De här nio digitala motorerna, från värdering, vision och mission, till relationer. Och en annan sak som vi såg var ju att det var väldigt vad-orienterat, det handlar hela tiden om det var appar, och vad vi skulle göra och så vidare, när det egentligen i ännu större utsträckning handlar om huret. Givet att spelplanen har förändrats, hur behöver vi då göra om oss inifrån och ut så att vi agerar på det bästa sättet som vi kan agera, givet hur världen ser ut idag, den digitaliserade världen vi befinner oss i.

Carl: Så varför är då digital transformation så viktigt? Du har nämnt det litegrann, men det finns flera aspekter.

Marie: Mm, och det är oerhört viktigt utifrån att hänga med när spelplanen förändras. Och tillbaka då till den här berättelsen och DigJourneys berättelse. När vi startade då 2016, då startade vi med en bok som berättar om metodiken att leda digital transformation och utifrån det så var vi egentligen ett föreläsningsföretag, kan man ju säga. Första året så åkte vi land och rike runt och just pratade om själva metodiken. Nästa del i våran resa var att, nämen, det räcker ju inte. Utifrån att berätta om metodiken på det här sättet, vi kan inte skala…

Joakim: Vi når inte ända fram. Vi behöver jobba närmare, vi behöver jobba på andra sätt.

Marie: Precis, och då blir det mer tydligt att nämen, vi behöver ju jobba med rådgivning och komma närmare och hjälpa verksamheter med detta. Och då gick vi in på det, vi gick från föreläsning till rådgivning, men där stannade vi inte så länge. Då kom nästa steg, jamen, nu jobbar vi ju med för få verksamheter, vi får fortfarande inte någon skalbarhet i det här. Men vad gör vi då? Då började vi titta på oss själva igen, nämen vi måste ju utbilda andra, då kan vi få skala. Vi var fyra personer vid den tidpunkten, och fyra personer kan inte göra jättestor skillnad, men kan vi bli 200 personer, då kan vi göra jättestor skillnad. Så då började vi utbilda i vår metodik och jobba tillsammans med andra för att få ännu mera kraft i detta och kunna accelerera den här kunskapen. Jag tror vi höll på med det i kanske ett års tid, men då var det dags för att kliva på nästa steg, för att spelplanen förändras ju igen. Och då är det kanske inte att det är vi som förändrar spelplanen, utan det är mer att aktörer runtomkring och det kommer nya förändringsvågor utav teknologi och plattformar och liknande där vi tittade på oss själva. Nämen vänta nu, vi kan ju faktiskt få ännu bättre spridning och acceleration i vårt samhälle genom att vi kan jobba i ekosystem, och att vi kanske kan gå mera ifrån oss själva till ettor och nollor på något sätt.

Så att det här är en del i våran resa, och den här vikten av transformation. Tittar man då på okej, vad är vi då för verksamhet? När vi lanserade boken 2016 då var vi ett föreläsningsföretag, då tror jag de flesta kan tänka, okej, hur fungerar den verksamheten? Till skillnad från idag när vi ska vara ett ekosystem med digitala tjänster, det är ju någonting helt annat och det kräver en enorm transformation av oss som medarbetare. Vad ska vi kunna och inte kunna, hur jobbar vi tillsammans med partners, vad är det för processer vi måste ha, hur ska vi styra vår verksamhet, vad är det för förändringsvågor som vi måste bli bäst på att surfa? Det är en enorm transformation. Så vi alla i DigJourney just nu, vi är lite inåt utvända, upp och ner, vi är i transformation, och det här är jätteviktigt tycker vi.

Carl: Vill du lägga till någonting där?

Joakim: Det är ju som så att digitalisering, och det här var en jättestor drivkraft för oss när vi drog igång bolaget 2016, att vi såg att och det finns fortfarande så väldigt tydligt, ibland kan vi kalla det för digitaliseringsdualism. Det finns det positiva med digitaliseringen, att det kan hjälpa till och demokratisera, å andra sidan finns det negativa aspekter med digitalisering hela tiden som filterbubblor och så vidare. Vi vill försöka verka för att så mycket av det positiva som möjligt egentligen slår igenom och att det blir fokus ännu mer på möjligheterna än hoten. Vi märker ju mycket rädsla just nu kring digitalisering till exempel, och den finns där, men det finns så mycket fantastiskt också med digitalisering och det får vi inte glömma bort.

Carl: Men vad spännande. Nästa fråga handlar om synsätt, arbetssätt och metoder för en lyckad digital transformation. Hur gjorde DigJourney?

Joakim: Ja, vi är ju inne i en transformation nu, som vi hörde Marie berätta om, och faktum är att vi eat our own dogfood, som man säger. Vi använder faktiskt våra egna metoder och ramverk för att göra vår transformation, så det är väl en del av svaret. Sedan har ju vi olika grundvärderingar och principer som vi har burit med oss egentligen, allt från starten. Det ena är att vi vill vara en ständig beta. Världen står inte still och vi kan inte stå still heller, utan vi behöver hela tiden röra oss framåt. Ibland fortare och ibland lite långsammare, men ständig beta är viktigt för oss. Vi vill också då givet att vi vill ta världen i en riktning som är mer positiv och hållbar vara en positiv kraft och en generös kraft, så vi har ett annat värde för oss att ge mer än vad vi tar för att försöka uppfattas som generösa där ute. Och att bjuda då till exempel som vissa kan se som konkurrerande konsultverksamheter på våra verktyg skulle kunna vara ett exempel på det.

Vi gillar att agera samskapande, vi tror på idén att fler hjärnor är smartare än färre. Så att samskapa med fler tror vi på, då kommer vi också få in fler perspektiv, vilket för oss framåt. Men en sak som också för oss mot visionen ännu mer, om vi ska kunna demokratisera transformation och få så många som möjligt att klara av det här, då behöver vi tänka att vi kan inte jobba med slutkund eller som rådgivare hela tiden, för vi är för få för det. Då behöver vi ge andra vingar att snarare se kraften i andra, att vi kan lära ut saker som vi har till andra som i sin tur kan hjälpa andra verksamheter, och då får vi ännu mer kraft i det här. Sedan är vi ju då en del av ett ekosystem och för oss är det här en enorm resa, en kunskap och en förståelseresa som vi hela tiden försöker förstå vad det innebär. Vad är ett ekosystem egentligen? Skiljer det sig från ett nätverk, från en plattform och i så fall hur och hur ska vi se till att ta hand om vårt och facilitera det här ekosystemet? Det är en fantastisk resa.

Ytterligare en sak utifrån arbetssätt och metoder, vi har här vad vi kallar för DigJourney Way och det är då förutom det här ramverket vi har gått igenom i det här kurspaketet så finns det även andra små ingredienser i sättet som vi arbetar på. Det här är hela tiden också i rörelse, även om i grund och botten försöker svara på samma sak som 2016, det vill säga hur kan vi hjälpa verksamheter där ute att bli ännu bättre på att lyckas med digital transformation?

Carl: Något som har återkommit under det här kunskapspaketet är ju digital mognad, och nästa fråga handlar just om det. Förståelse för digital mognad och hur den utvecklas. Hur har ni på DigJourney hanterat den frågan?

Marie: Vi gör precis som alla andra, tänkte jag säga, vi är väldigt vilsna i början och sedan försöker vi ta till oss kunskap, skapa förståelse och sedan försöker vi mappa upp var befinner vi oss i relation till dit vi ska. Vår digitala mognad, vi borde ju vara bäst in class på digital mognad, men så fort vi tog vårat beslut om att gå ifrån att vara ett konsultbolag till det här ekosystemet då fick ju vi en lägre digital mognad, för ekosystemet är ju en ny spelplan. Det är nya villkor, det är ny logik och här gör vi en häftig resa just nu. Som exempel på det har vi identifierat olika transformationsresor för oss så att vi kan öka vår digitala mognad. Då har vi en som är lite sådär häftig, tycker jag, det går från man to machine. Vi måste vara lite engelska, för det är lite häftigt. Men går från människa till maskin, alltså från människa och kunna nyttja teknikens möjligheter på ett bättre sätt, och det håller vi just nu på att utforska, hur kan vi göra det i allt vi gör. Att verkligen utmana och sätta tekniken först för att se på, ja, kan det bidra till att göra någonting mycket bättre eller är det faktiskt som så att just i det här momentet så ska det vara en människa först och inte teknik först. Så det är en sådan resa som vi håller på att utforska och klä på oss kunskap kring och prototypar. Försöker utveckla fram nya idéer och tjänster för att testa, kan det här vara någonting som skulle funka.

Carl: Ni har ju börjat om då och gått från en hög nivå till en låg nivå. Vad har de andra stegen ni har tagit, där ni har börjat om?

Marie: Oj, vi har ju börjat om, utifrån mitt perspektiv, varje resa går från ett föreläsarbolag till ett konsultbolag är ju att börja om. Att gå ifrån ett konsultbolag och öppna upp och börja utbilda andra är ju också en resa där man går tillbaka, för att man får en helt annan logik, så vi har gjort nystarter hela tiden. Jag pratade med en kollega och berättade att vi är en start-up, och då tittade kollegan så här, kan man vara en start-up när man hållit på i fyra år? Då stannade jag själv upp och så, nja, jo. Vi är ju det, för att varje år så har vi börjat om lite på nytt. Men det som är intressant med den digitala mognaden, det vill jag verkligen poängtera, det är att hastigheten att komma tillbaka till en hög digital mognad, det är det som är konkurrenskraften. Det är där som anpassningsförmågan ligger och det försöker vi öva och träna upp hela tiden genom att vi utmanar oss själva, försätter oss i den här situationen som vi då faktiskt tror strategiskt är viktigt och bra för oss så att vi ska nå vår vision. Men det är just den här hastigheten att komma upp på banan igen och kunna leverera.

Carl: Det låter nästan som en idrottare som har en snabb återhämtningstakt. Man kör slut sig och sedan så ska man börja om igen, och ju bättre tränad man är desto snabbare så går pulsen ner och man kan aktivera.

Marie: Och ju fler sådana resor vi får med oss i vår gemensamma DigJourney-resa, desto snabbare kommer vi förhoppningsvis bli.

Carl: Så ni tränar er i form.

Marie: Vi tränar, vi försöker träna lite varje dag.

Carl: Det gäller ju också att skapa förutsättningar för det du pratar om här, och hur skapar man då som ledare förutsättningar för en digital transformation?

Marie: När man är i transformation, då går man ju från någonting som ska bli gammalt till någonting nytt, och att synliggöra det tror jag är jätte, jätteviktigt, och det är här som det gör väldigt ont. Det är här som är enorm frustration, kopplat till det, för vi alla ser ju olika saker apropå mångfald och olika perspektiv. Så att synliggöra det här systemet är en klurighet och det är en tuff uppgift. Vad mer? Jo, jag tycker det är viktigt att engagera, som ledare att skapa förutsättningar, men att engagera medarbetare och andra runtomkring utifrån sin passion. Där jag hoppas att det vi kan erbjuda på DigJourney kan vara någon form av plattform för andra att kunna växla ut sina färdigheter och göra väldigt fina saker, så jag tror att passionen är viktig att ha i fokus.

Andra förutsättningar för den här resan så tror jag en jätteviktig nyckel är lärandet. Vad händer om vi sätter lärandet i centrum hela tiden, om lärandet får komma först, vad händer då i en organisation? Man pratar om att vi behöver bli lärande organismer eller lärandet genom hela livet, organisationen. Vi är i transformation, då måste vi lära oss nytt hela tiden. Så om lärandet får vara först, då kommer lärandet kopplat till kommunikation, till marknadsföring, i våra erbjudanden, i våra relationer, i våra processer. Det är mitt perspektiv i att skapa förutsättningar för transformation.

Carl: Vi nämnde lite kort att lära sig och lärandet gör ont och det kan jag verkligen skriva under på. Hur skapar man förutsättningar för att hantera den tanken eller den upplevelsen?

Marie: Ja, och då tror jag vi måste jobba jättemycket tillsammans, i samskapande, med att etablera förtroende, tillit, skapa utrymme för samtal, feedback. Att kunna förstå varandra, lyssna på varandra, alla de här mjuka värdena som är så oerhört svåra och speciellt upplever jag från mitt perspektiv när man har en grupp som är väldigt olika i sitt sätt att tänka och agera. Och man ibland har svårt att mötas, men samtidigt är det i sådana grupper som det blir en otrolig effekt, alltså en positiv effekt när det väl kommer ut ur den, men när man inne i det, ja, då är det inte så kul.

Carl: Och det för oss osökt vidare till medarbetarskapet i en digitaliserad värld. Vi har ju pratat lite om det i poddarna, vad tänker du nu?

Joakim: Jag kan ta mitt eget perspektiv, hur resonerar jag kring mitt eget medarbetarskap. Marie var ju inne på mycket kring lärandet och det sätter jag också själv i fokus, jag försöker hela tiden lära mig. Jag vill gärna lära mig någonting nytt varje dag, och när vi poddar så lär vi oss någonting nytt också. Försöka utmana mig själv genom att testa nya produkter och tjänster, till exempel, jag provade här för några dagar sedan att köra en intervju via en ny tjänst, via internet, där vi körde en livestreaming-intervju. Ja, det hackade lite i början, men sedan kom jag ikapp, men jag lärde mig mycket av det. Försöker också gå mycket, läsa böcker och gå på utbildningar och sådär. Ibland kortare, ibland längre. Så hela tiden försöker jag hålla igång lärandet, det är viktigt för mig. Och en del av lärandet är ju att försöka hålla kvar nyfikenheten, det har jag ganska lätt för mig, det är inget jag behöver anstränga mig. Nyfiken är jag av naturen, så att hålla kvar vid den, för det ser jag som en superkraft som jag gärna fortsätter att odla på olika sätt.

Sedan har jag ju återigen från mitt medarbetarskap, jag har ett starkt driv, det är också en av mina styrkor tycker jag. Samtidigt så behöver jag hela tiden jobba med tålamodsdelen, så det är något jag vill och försöker jobba med hela tiden. Alla kan inte gå lika fort som jag kan hela tiden, eller vill gå. Så hur kan jag få mer tålamod, hur kan jag vänta in andra, och ibland så är jag inte alls först heller, ibland ligger jag långt nere i kön. Men jobba med mitt eget tålamod och balansera mitt driv. Det sista jag skulle vilja säga är perspektivsökandet, och det ligger också lite i den här frågan med tålamod, det är att kunna jobba med att se andras perspektiv och försöka förstå det. Jag kommer ifrån ett synsätt, men så här måste det väl vara? För 10-15 år sedan var jag helt säker på att det var på x, y, z sätt. Jag var övertygad om att det kan bara finnas ett perspektiv. Idag vet jag ju att det finns många olika sanningar och många olika perspektiv. Det är inte alltid som jag kanske tillåter mig själv att se dem, men det behöver jag också jobba med i mitt eget medarbetarskap för att förstå den här komplexiteten som finns i den här digitaliserade världen. Så att försöka söka andra perspektiv, och det kan vara andra kollegors perspektiv, men det kan också vara andra aktörers perspektiv i den här nya spelplanerna som vi agerar på.

Carl: Du nämnde ju tidigare just det finns en skuggsida kring digitaliseringen, att det finns många positiva saker men också negativa saker, att samma verktyg kan användas på olika sätt. Hur ser du just på skuggsidorna och hur kan man använda det som en kraft för att då skapa ett bättre samtalsklimat till exempel, eller komma snabbare framåt?

Joakim: Skuggsidorna med digitaliseringen, tänkte du på något specifikt?

Carl: Nej, men i medarskapet, vi pratade om det här att det gör ont, man kan också känna att jag hinner inte med, jag förstår inte, det jag presenterade som min bästa idé möttes med bara en suck. Det där är ju någonting som gör att folk kan ställa sig aviga till en förändring, därför att de har varit med om det där och inte vill bli avvisade igen. Hur hanterar man det? Hur har ni tänkt kring det, till exempel när ni ska utbilda massa andra folk?

Joakim: Jamen, då kommer vi tillbaka till det som Marie redan varit inne på. Då är vi tillbaka till att kunna skapa det som vi ibland kallar för safe spaces eller att man känner sig trygg, att det finns tillit mellan individer och så vidare. Så att vi kan vara tydliga och ge varandra tough love. Om du vet att jag, no matter what, jag kommer att ställa upp för dig, Carl, då kan jag också vara ganska tuff mot dig precis som man kan vara i en familj. Om man vet att man, det spelar ingen roll vad som händer, så älskar man varandra oavsett, då kan man också tillåta sig själv att vara väldigt tydlig när någonting kanske inte är bra. Då blir förhoppningsvis den feedbacken någonting som jag kan lära mig av, för att den är också gjord med kärlek. Man kan kalla det för tough love eller motsvarande, och den tror jag är viktig att hamna i ett läge där vi känner sådan tillit så att vi också kan vara raka gentemot varandra i vår kommunikation, men med kärlek så klart.

Carl: Tough love, det var en bra avslutning tycker jag, på den här sammanfattande podden om min och verksamhetens digitala resa. Nu har vi gått igenom sju olika rubriker, som också sammanfaller med hela kurspaketet, och från inspiration här från DigJourney är det upp till dig att ta nästa steg och beskriva din resa. Så stort tack för att ni har hängt med så här länge och lycka till!