Planera och förbereda ett webbinariumLektion ett

Se till att få tag på inloggningsuppgifterna av den som kan tänkas ha dessa i din organisation. Gå till zoom och logga in.

Zoom-meny: Join a meeting, host a meeting, sign in.

I menyn till vänster hittar du dina profiluppgifter, planerade möten och så vidare. Klicka på ”Webinars”.

Zoom-meny inlogad: Profile, meetings, webinars.

I den här vyn ser du din organisations kommande webbinarium.

Zoom-meny, webinars markerat: Upcoming, previous, Webinar templates.

Välj ”Schedule a Webinar” för att börja konfigurera ett nytt webbinarium. Ha som vana att dubbelkolla med andra planerade webbinarium så att det inte krockar med någon av dina kollegors planerade föreläsningar.

Knapp: Schedule a webinar.

Fyll i webbinariets namn, tid för genomförande, hur långt det ska vara och en kort beskrivning. När en informationslänk skickas ut till webbinariedeltagarna så kan de se den informationen.

Inställningar webbinarium: Titel, Description, when, Duration, Time zone.

Vill du att besökarna ska behöva ange en lösenkod för att komma in på webbinariet anger du det genom att kryssa i rutan. Välj en lösenkod eller använd den föreslagna. Glöm inte att skicka ut koden till de som ska delta i webbinariet.

Webinar passcode. Require webinar passcode: 560146

Du ska sedan välja om någon video ska vara igång vid mötets början. Det kan vara bra att webbinariets värd (host) har sin video igång för då möter de som ansluter ett ansikte. Panelister är de som är med och genomför webbinariet, det vill säga föreläsarna som ska presentera eller diskutera något. Det går också att lägga till eller ta bort paneldeltagare under själva livesändningen. Det kan vara bra att ha igång deras videos från början.

Video host on, off. Panelists on off.

Du ska sen välja om deltagarna också ska kunna ringa in på mötet eller bara koppla upp sig via datorn. Det skadar inte att välja båda.

Audio: Telephone, Computer audio.

Inställningar

Du har sedan ett antal valmöjligheter för funktioner på webbinariet att ta ställning till:

Q&A, questions and answers, är en funktion där webbinariedeltagarna kan ställa frågor till panelen som kan svara på dem direkt eller i efterhand. Det kan vara bra att ha igång den här funktionen. 

Enable practice session innebär att man får ett övningstillfälle innan man går “live” med sitt webbinarium. 

Automatically record webinar låter en redan i inställningsfasen välja att man ska spela in webbinariet. I webbinariefunktionen syns inte deltagarna på bild. Det är bara de som är i panelen och håller föredrag, eller vad det nu månde vara, som syns. Det går även att starta inspelning i efterhand. Om du väljer att ett möte ska spelas in så får du sen en fråga om du vill att inspelningen ska sparas lokalt på datorn eller i molnet på Zoomkontot.

Enable HD for screen shared video. Den här funktionen höjer bildkvaliteten när man delar skärm. Den kräver dock mer datakapacitet – vilket kan innebära att kvaliteten på webbinariet blir lidande.

Require authentication to join innebär att deltagarna måste vara inloggade på Zoom för att kunna delta. Det är en funktion som sällan är användbar.

Approve or block entry for users from specific countries/region låter dig specificera varifrån deltagare får komma eller inte komma.  

Som standard är de två första alternativen, Q&A och Enable practice session, iallafall att rekommendera.

Webinar options: q&a, Enable practice session

Längst ner anger du eventuella medvärdar. Ska någon annan också kunna styra mötet med dig? Bara “hosts”, värdar och paneldeltagare kan vara med i ett övningsmöte.

Alternative hosts
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson
Medförfattare: Nizar Keblawi

Publicerad:

Reviderad: