Litteraturbanken – en digital resurs för biblioteken

Litteraturbanken är en digital resurs för allmänhet, bibliotek, forskare, lärare och elever – kort sagt alla! Allt är helt gratis och tillgängligt för alla på lika villkor –  dygnet runt, året om.

Bilden visar en kvinnas ansikte från en oljemålning samt en text bredvid: Litterturbanken.se, inte bara e-böcker! En digital resurs för biblioteken.

Litteraturbanken är en ideell förening och helt icke-kommersiell, till största delen finansierad av Svenska Akademien, som också sitter i dess styrelse tillsammans med bland andra Kungliga Vitterhetsakademien, Kungliga biblioteket och Svenska vitterhetssamfundet. För den som vill veta mer om bakgrund, verksamhet och urvalsprinciper, så finns detta att läsa på sidan Om Litteraturbanken.

Den här artikeln gör en översiktlig presentation av vad Litteraturbanken har att erbjuda. Utforska gärna funktioner och undersidor i samband med att du läser artikeln, det blir helt enkelt roligare så! 

Men först, några saker som kan vara bra att veta:

  • Litteraturbanken fyller på med nytt material varje månad, med undantag av juli och december. I samband med varje uppdatering av sidan skickas också ut ett nyhetsbrev. För att hamna på utskickslistan skickar man ett tomt mail till info@litteraturbanken.se. I nyhetsbrevet berättar de om vilka nya författare och verk som har tillkommit, och tipsar om stort och smått i samlingarna. 
  • Följ gärna Litteraturbanken på Facebook, Instagram och Twitter. På Facebook lägger de till exempel varje kväll ut en dikt ur sina samlingar.
  • Du kan också få tryckt informationsmaterial till ditt bibliotek. Skicka i så fall ett mail till info@litteraturbanken.se. Den adressen kan du förstås också använda om du har frågor eller funderingar i största allmänhet. 

Nu är det dags ge sig i kast med själva sidan, med start på det självklara stället:

Biblioteket

I Biblioteket kan du söka efter titlar, författare och delar av verk, såsom enskilda dikter och noveller. Du kan avgränsa sökningarna på olika sätt. Vill du söka efter litteratur under en specifik tidsperiod så finns det en tidslinje som kan ställas in efter vilket tidsspann du är nyfiken på. 

Bilden är en skärmabild som visar sökgränssnittet i avdelningen Biblioteket

Bibliotekets sökgränssnitt

Undermenyn ”Välj samling” gör det möjligt att söka fram titlar efter genre, till exempel noveller, poesi, brev, humor eller reseskildringar. Undermenyn ”Om ett författarskap” gör det möjligt att på ett enkelt sätt hitta de texter om författare som finns i Litteraturbankens samlingar. 

Är du nyfiken på vilka böcker som hamnar i biblioteket, så kan du läsa mer om detta bland våra urvalsprinciper. Strax under introduktionen kommer avsnittet ”Om urvalet av texter”.

Epubfiler

I skrivande stund har Litteraturbanken strax över 1100 epubfiler, alltså nedladdningsbara e-böcker för mobiler, surf- och läsplattor. På sidan epubfiler finns de samlade och sökbara, och hämtas enkelt hem med en knapptryckning. 

Här finns författare som Karin Boye, Hjalmar Söderberg, Ivar Lo-Johansson, Barbro Alving, Astrid Lindgren, Nils Ferlin, Edith Södergran, August Strindberg, Selma Lagerlöf, Agnes von Krusenstjerna, Evert Taube, Anna Greta Wide, Harriet Löwenhjelm, Hjalmar Bergman och många, många fler. 

Ljud & Bild

I september 2019 lanserade Litteraturbanken sidan Ljud & Bild, som samlar och lyfter fram både egenproducerat och äldre ljudmaterial, liksom bilder och filmklipp ur samlingarna. Här hörs inläsare som Agneta Pleijel, Gunnar D Hansson, Lina Ekdahl, Jila Mossaed, Kjell Espmark Ellen Mattson, Jessica Schiefauer och Dan Berglund.

Bilden är en skärmabild som visar underavdelningen Ljud och bild på Litteraturbanken.

Bland de historiska rösterna märks Selma Lagerlöf, Hjalmar Söderberg, Karin Boye, Hjalmar Söderberg, Werner Aspenström och Anna Rydstedt. Både inläsare och inlästa författare har egna sidor, vilket gör det enkelt att hitta det du vill lyssna på. Även Ljud & Bildsidan fylls kontinuerligt på med nytt material. 

Sökfunktioner

Hur många gånger använde Strindberg ordet ”eld” i sina brev? Hur vanligt förekommande är ”kärlek” i Karin Boyes diktning, och är det någon skillnad på de tidiga och sena dikterna i det avseendet? När gapskrattas det i Hjalmar Bergmans romaner, och hur ofta skiner solen hos Selma Lagerlöf, jämfört med hos Victoria Benedictsson?

Alla dessa frågor, och en oräknelig mängd andra, kan du få svar på genom Litteraturbankens sökfunktion Sök i texterna. Denna enkla sökfunktion ger möjlighet att söka på ord och fraser, och du kan också utöka sökningen till att gälla även ordbörjan, ordslut och del av ord. Vill du söka på ”sol” kan du alltså välja om du bara vill ha sökträffar på ordet ”sol”, eller om du även vill få sökträffar på ”solsken”, ”aftonsol” och ”solig”.

Bilden är en skärmabild som visar sökgränssnittet för enkel sökning på Litteraturbanken.

Gränssnittet för sökning i Litteraturbankens texter

Går du vidare till de avancerade sökmöjligheterna kan du söka i ett eller flera specifika författarskap, välja ut ett antal specifika titlar ur ett författarskap att söka i, eller ett enda specifikt verk. Du kan också välja att söka i texter ur ett avgränsat tidsspann. Sökfunktionen förtjänar verkligen att bekanta sig närmare med, den rymmer oanade möjligheter! 

Presentationer

På Litteraturbankens presentationssida finns ett stort antal specialskrivna texter i en mängd ämnen. Lena Kåreland skriver till exempel om barn- och ungdomslitteratur, Ulrika Knutson om den farliga litteraturen och Erik Andersson frågar ”Vad är en översättning?”. Här finns också så kallade vandringar genom Litteraturbanken av författare som Sara Abdollahi, Lotta Lotass och Magnus Florin. Dessa essäer ger personliga ingångar till verk i Litteraturbankens samlingar.

På presentationssidan finns också längre texter om ett antal författarskap, som Selma Lagerlöf, Edith Södergran, Hjalmar Söderberg, Karin Boye och många fler. 

Litteraturbanken speciellt för bibliotekarier!

Våren 2020 lanserade Litteraturbanken också en egen ingång till sajten speciellt för bibliotekarier. Här finns det samlat information och länkar som kan vara av särskild nytta för bibliotekarier. Vissa saker nås endast från den här ingången, som en url-lista för alla epubfiler och en översiktlig kronologi. Missa inte den här sidan och titta gärna på den med jämna mellanrum. Bland annat kommer fliken om Shared reading fortsätta att utvecklas, och redan nu finns det mycket att hitta där.

Bilden är en skärmabild som visar startsidan för underavdelningen Litteraturbanken för bibliotekarier.

Startsidan för dig som arbetar på bibliotek

Övriga avdelningar

Bland övriga resurser på Litteraturbanken kan nämnas Diktens museum, en ny samlingssida för deras digitala utställningar. Den lanserades i april 2020 med en stor utställning om poeten Anna Greta Wide, som föddes 1920 och alltså skulle ha fyllt 100 år i år. 

2018 blev också Svenskt översättarlexikon en del av Litteraturbanken. Svenskt översättarlexikon utvecklades vid Södertörns högskola, och dess redaktion fyller kontinuerligt på med artiklar. Här förtecknas den svenska litteraturens översättare, både i bokstavsordning och efter språkområde. På dess Tema-sida finns en stor samling artiklar i vitt skilda ämnen, med översättning som den gemensamma nämnaren. 

Även Dramawebben är en resurs som började på annat håll men som nu har fått sitt hem hos Litteraturbanken.  När den startades 2006 var syftet att katalogisera upphovsrättsligt fri dramatik av kvinnliga författare. Det hela kom senare att omfatta upphovsrättsligt fri dramatik av både kvinnliga och manliga författare, och nu rymmer Dramawebben en stor mängd äldre dramatik.

Slutligen kan nämnas Litteraturbankens Skola, en resurs för skolbibliotekarier, lärare och elever. Skolan, som den brukar kallas, erbjuder användarna möjligheter att arbeta med både poesi och prosa i den klassiska litteraturen. Här finns även en välbesökt sida som förklarar litterära termer och begrepp, och ett antal poesiövningar för alla åldrar. Skolan är upplagd så att du kan hitta uppgifter efter både årskurs, genre och tema. Vill du arbeta med noveller så finns det ett antal sådana inlästa av Jessica Schiefauer, och alltså både kan läsas och lyssnas på.