Gå direkt till innehållet

Kvalitetsgranskade lästipslistor – sjukhusbiblioteken Region Skåne

Genom ett samarbete i Region Skåne finns numera medicinska, kvalitetsgranskade lästipslistor som har tagits fram i samarbete mellan sjukhusbiblioteket, Patientutbildningscentrum, vårdpersonal och personer med egen erfarenhet av sjukdom. Listorna har tagits fram för att möta behovet av tillförlitliga källor som samtidigt bygger på målgruppens behov. I den här texten kan du läsa mer om dessa listor samt hur du gör för att få tillgång till dem. 

 

Paula Trogen under en presentation om kvalitetsgranskade lästipslistor på Stora utvecklingsdagen för bibliotek 2023. Foto Malin Prymne (c)

Patientutbildningscentrum på Helsingborgs lasarett startade sin verksamhet i början av 2000-talet, samtidigt som det blev allt vanligare att söka information på internet. Men denna information är inte alltid av god kvalitet eller har inte alltid ett gott syfte, vilket är grundläggande när det handlar om hälsa och sjukdom.

För att ge patienter, närstående och andra målgrupper tillgång till tillförlitlig information som följer svensk sjukvårdspraxis startade vi på Patientutbildningscentrum ett nytt koncept som bygger på delad kunskap och erfarenhet. Vi utvecklade samarbetet mellan sjukhusbiblioteket, Patientutbildningscentrum, vårdpersonal och personer med egen erfarenhet av sjukdom. Genom att komplettera vårdpersonalens medicinska kompetens med patienters och närståendes sjukdomserfarenhet utarbetade vi kvalitetsgranskade lästipslistor som är tillförlitliga och bygger på målgruppens behov.

För att ta fram kvalitetssäkrad information hjälps vi åt att hitta material, både tryckt och digitalt, som granskas och det som godkänns läggs till i listan. Innehållet i listorna uppdateras regelbundet. Listorna är ett komplement till vården och används i många olika sammanhang. I dagsläget är arbetet med listorna regiongemensamt med siktet inställt på att bredda utbudet genom nationellt samarbete.

Oavsett vilken typ av bibliotek man är verksam i är lästipslistorna till hjälp vid frågor från biblioteksbesökare. Eftersom folkbiblioteken når ut brett och till många målgrupper är dessa lästipslistor minst lika användbara för folkbibliotekarier som för sjukhusbibliotekarier.

Diskussioner pågår gällande hur listorna bäst kan tillgängliggöras. Tills vidare finns listorna för utskrift på patientutbildning.se/villduvetamer.

Finns intresse eller frågor kontakta något av regionens sjukhusbibliotek, kontaktinformation finns på Sjukhusbiblioteken – Vårdgivare Skåne (skane.se)

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.