Gå direkt till innehållet

FLORK, SIFT och PAWS? – Akronymer till hjälp i informationsdjungeln

Guider, checklistor och minnesregler kan underlätta för oss när vi försöker navigera en svårnavigerad mediesamtid och undvika att bli lurade eller själva sprida vidare falsk, eller missvisande information. Digiteket tittar lite närmare på de kryptiska akronymerna FLORK, SIFT och PAWS.

FLORK

Kommunikationshandboken för vaccin mot covid-19 är en guide för att underlätta kampen mot felaktig vaccin- och covid-19-information framtagen av en grupp vetenskapliga experter under ledning av universitetet i Bristol. Handboken finns numera också översatt till svenska! Handboken avhandlar ämnen som allmänhetens beteenden och attityder, politik, fakta och desinformation. Syftet med guiden är att bidra med praktiska tips och information om hur man kan prata om vacciner på ett trovärdigt sätt, minska folks oro och utmana vaccinrelaterade felaktigheter på ett konstruktivt sätt.

Handboken innehåller trevliga sammanfattningar av forskningsläget kring debunking, faktagranskning, av myter, hur man bemöter felaktigheter effektivt samt en översikt över  konspirationsteorier i pandemins spår.  

I guiden länkas det också vidare till kontinuerligt uppdaterade tillhörande digitala resurser. 

Bland författarna märks bland annat auktoriteter på området som John Cook och Stephan Lewandowsky. Den förstnämnda har bland annat jobbat mycket med spelifiering som verktyg för att lära ut kritiskt tänkande, bemötande av så kallad klimatförnekelse och dylikt. 

Se gärna en spännande diskussion med honom här: Gamification to Counter Science Misinformation? with John Cook

Stephen Lewandowsky forskar bland annat om det som kallas för inokulation, eller prebunking. Det vill säga att man i förhand kan vaccinera människor mot desinformation och andra typer av falsk information och således stärka deras kritiska förmågor. Genom att vara förberedd på hur falsk information av olika slag kan se ut och bete sig kan man lättare genomskåda den. 

Se till exempel forskningsöversikten

Countering Misinformation and Fake News Through Inoculation and Prebunking

Lewandowsky och Cook har tillsammans skapat konspirationshandboken The Conspiracy Theory Handbook som erbjuder en pedagogisk översikt över fältet. 

Men FLORK då? Jo, det är den svenska varianten av akronymen av FLICC som beskriver fem desinformationstekniker som man kan inokulera, vaccinera sig emot. 

SIFT

SIFT är inom fältet välkände Mike Caulfelds guide för hur man undviker att bli lurad eller bidrar till att sprida vidare falsk information. I korthet går den ut på att stanna upp och inte agera i affekt, undersöka källan, se om andra har skrivit om det och till sist söka upp och granska ursprungskällorna.

P.A.W.S.

En ny akronym som kan vara till  hjälp är P.A.W.S. som har ett större fokus på självreflektion utifrån faktumet att forskning pekar på att människor ofta vill dela korrekt information. De flesta vill inte dela vidare falsk information men uppenbarligen behövs verktyg för att undvika detta. 

PAUSE to reflect
ASK more questions
WATCH out for your own confirmation bias.
SEE what most scientists are saying.

Stanna upp, ställ frågor, håll koll på dina egna bias och förutfattade meningar, kolla upp vad majoriteten av forskningen säger.

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.