Gå direkt till innehållet

Böcker, slöjd och prepping när bibblan gör bibBl.a.

Vad händer när man kombinerar traditionell slöjd, digitala metoder och ett öppet och flexibelt bibliotek? Ja, bibB.l.a. bland annat! Digiteket pratar med Helena Broms som har varit med och utarbetat satsningen i Region Jämtland Härjedalen. 

Film om där Susann Myrenhammar slöjdkonsulent, Helena Broms, biblioteksutvecklare och Hanna Eskelin, digital biblioteksutvecklare berättar om projektet bibBl.a. Publicerad av Biblioteksutveckling region JH på Youtube.

bibBl.a. mönster plattsömn, Region Jämtland Härjedalen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Berätta om bibBl.a., Helena.

– bibBl.a. började som en idé till ett makerspace med dåvarande projektledaren Alida Johansson. Sedan lades det till tankar utifrån bland annat Agenda 2030.

Och vad är då bibBl.a.?

– bibBl.a. utgår från fem utvalda mål från Agenda 2030: “Klimatförändringarna”, “God utbildning för alla”, ”Jämställdhet”, “Minskad ojämlikhet” och “Hållbar industri”. Från dessa har det skapats ett projekt där traditionell slöjd möter modern digital teknik i bibliotekens och hemslöjdens gemensamma regi. Projektet bibBl.a. står på tre ben:

  • Slöjd, bland annat
  • Bok och prat, bland annat
  • Digitalt, bland annat

Namnet blir därför en naturlig sammansmältning av dessa delar och det som i folkmun ofta kallas “bibblan”, bibBl.a. helt enkelt.

bibBl.a. mönster sol, region Jämtland Härjedalen CCBY 4.0

Vi pratar om bibBl.a som ett verb. Kom och bibbla, kom och gör, för bibblan rymmer mer än bara böcker.

Och var händer allt detta?

– I Region Jämtland Härjedalen i sju av våra kommuner. I varje kommun och bibliotek som är med i projektet har vi kommit med lådor med utrustning för våra olika teman: slöjdlådor med metallslöjd, träslöjd och symaskiner. Vi har också distribuerat litteratur kring att odla och skörda, allmänt kring hantverk, smide, slöjd, vildmarksliv och prepping, = 10 böcker/tema. Utöver detta har vi regionalt också köpt in 3D-skrivare, VR-glasögon och robotar. Varje kommun har också fått en krislåda att prata prepping kring.

Vad vill bibBl.a. uppnå?

– Vi vill öka kunskapen, gemenskapen och beredskapen inför framtiden genom att kombinera praktiska, traditionella slöjdfärdigheter för ökad självständighet med nyare digitala metoder och samtidigt lyfta fram bibliotekens roll som kunskapsförmedlare i många former. Slutresultatet blir förhoppningsvis en ökad känsla för inre och yttre hållbarhet och ett ökat samarbete mellan olika kompetenser och en större gemenskap över generationsgränserna.

Hur går bibBl.a. praktiskt till?

– bibBl.a. följer bondepraktikans år, såsom biblioteken ofta skyltar sina bibliotek inför olika årstider/årshjul ändå. Fyra träffar per år med tema:

  • Preppa
  • Skörda
  • Kura
  • Laga

Varje tema för med sig en viss sorts fokus men följer alltid samma form. Preppa är vårmötet och där ligger fokus på att odla och att förbereda för årets aktiviteter. Skörda tar naturligt avstamp i det som odlats och plockats och här tas litteraturen kring saftning och syltning fram. Kura är vintermötet med fokus på högläsning. Laga är på förvåren och har fokus på just lagandet och reparerandet.

Vid varje träff samarbetar biblioteken med lokala slöjdare och besökare kan både testa på hantverk och botanisera kring, och prata om, de böcker som belyser temat – men också böcker som mer allmänt handlar om kris och beredskap. Förhoppningsvis leder det till en större självständighet och mindre oro för framtiden då man tillskansar sig färdigheter för att leva ett mer hållbart liv.

Träffarna hålls på olika områdesbibliotek varje gång, i de anslutna kommunerna. bibBl.a. har flyttat runt på nästan alla bibliotek inom kommunerna så att det når så många som möjligt. Värdskapet som Bibliotekspersonalen på var och ett bibliotek håller i är avgörande för arrangemangets framgång och stil.

Det är också en nyttig övning i förändring för projektgruppen och de lokala arrangörerna. Ett sätt att bygga tillit och att odla den demokratiska modellen och uppdraget.

bibBl.a. mönster blomma, region Jämtland Härjedalen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Vem ansvarar för vad?

Slöjdhandledaren kommer med hantverksskicklighet. För personalen ska slöjdexpertisen kännas som en glädje och en lättnad. Vi gör det tillsammans!

Bibliotekspersonalen står för litteraturen och läsfrämjandedelen. Genom att litteraturen kopplas så tydligt till temat vill vi lyfta fram bokpratet. Här har vi tillsammans satt ihop bokcirkelryggsäckar, med de fyra olika temana.

Bibliotekspersonalen står delvis för de digitala inslagen under träffarna – med support från regionala krafter. Men allt som oftast gör vi det tillsammans med besökare som många gånger har kompetensen, till och med mer än vad vi själva har.

Hur upplever ni att projektet utvecklats sedan ni startade?

– Satsningen står nu på egna ben!

Inledningsvis var vi regionalt inblandade i organiserandet av träffarna i varje kommun. Nu ökar antalet träffar kommunerna arrangerar på egen hand, vilket är roligt.

Vad kan vi förvänta oss av bibBl.a. i framtiden?

bibBl.a. förändras och utvecklas i och med den bibliotekspersonal som engagerar sig. Personalen har ofta egna erfarenheter och kompetenser att bidra med, t ex odling, hantverk och inom det digitala. Så det är spännande att se hur det utvecklas nu!

bibBl.a. mönster bård langett, region Jämtland Härjedalen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.