Bibblix – en läsapp utvecklad tillsammans med barn för barn

Bibblix är en app från biblioteket som gör det möjligt för barn som är 6-12 år att läsa böcker direkt i sin surfplatta eller mobiltelefon.

Vad är Bibblix?

Bibblix är en boktipsarapp från biblioteket som riktar sig till läskunniga barn mellan 6-12 år. Produkten är resultatet av ett långvarigt samarbete mellan de digitala biblioteken i Stockholm och Malmö. Här kan barn enkelt, låna, ladda ner och läsa böcker direkt på sina surfplattor eller mobiltelefoner. 

Bibblix prioriterade målgrupp är tröskelläsaren. Tröskelläsaren är det barn som av många olika anledningar halkat efter sina jämnåriga kompisar i sin läsning och har svårt att hitta läslust. I Bibblix erbjuder vi ett brett och kvalitativt urval där både tröskelläsaren och läslustbarnet kan hitta böcker som passar just dem, oavsett intresse och läsnivå. 

Bibblix på iPad, meny- och läsningsvy

Bibblix på iPad.

Bibblix mål

 • Ökad läslust! Att fler barn hittar själva till läslust och läsning (utan vuxnas involvering).
 • Ökad träffsäkerhet! Barnen ska tycka att de får bra boktips som är anpassade efter just deras läsförmåga.
 • Minskad tröskel – kan själva. Barnen ska själva, utan vuxnas involvering hitta fram till läsning.

Barnens behov och vikten av lust!

Bibblix är framtagen i samarbete med barn och utgår helt från deras behov och önskemål. Synpunkter och tankar som kommit upp när vi gjort brukarundersökningar med våra målgrupper har varit en viktig del under utvecklingsprocessen och i det kontinuerliga arbetet.

Hela Bibblix grundtanke är att barnen själva, utan någon vuxen inblandad, ska hitta till läsning direkt i appen. De låga trösklarna gör att vi kan fånga upp deras läslust när helst den faller på. Bibblix finns där barnen är, i telefonen, i fickan. Ständigt tillgänglig. Läsningen ska inte vara påtvingad, utan ske på barnens egna villkor. 

Policyn, urvalet och barnbibliotekariens viktiga roll

Urvalet i Bibblix är framtaget av erfarna barnbibliotekarier utifrån en gedigen och omfattande urvalspolicy. Vi lägger mycket tid och stor vikt på att urvalet ska vara så kvalitativt och inspirerande som möjligt. Böckerna har också specialskrivna presentationstexter skrivna av våra erfarna skribenter. Allt för att kunna erbjuda barnen så precisa och målgruppsanpassade boktips som möjligt. 

Vi vill även erbjuda ett så brett urval som möjligt. Vårt mål är att tilltala olika barn, inte bara baserat på intressen, utan även den värld de befinner sig i. Helt enkelt så att alla barn ska kunna känna igen sig i böckerna vi presenterar. Urvalet ska som helhet även upplevas som relevant för barn i olika livssituationer och inte kännas exkluderande. 

Boktitlarna vi presenterar ska vara en blandning av både nya och äldre titlar. Spridningen av författare och huvudpersoner vad gäller kön ska även vara så jämn som möjligt. 

Bibblix som läsfrämjare

Bibblix är en mycket tacksam läsfrämjare! Då hela grundtanken med Bibblix är att barnen själva ska kunna använda appen behövs i regel ingen introduktion. Det kommer med andra ord inte heller vara svårt för dig som vuxen att förstå hur den är uppbyggd och fungerar.  

Om man vill arbeta läsfrämjande på biblioteket finns det oändligt många exempel på hur man kan gå till väga. Här är några förslag på läsfrämjande aktiviteter vi har jobbat med på biblioteken i Stockholm och Malmö: 

 • Högläsning ur appen.
 • Projektion på digitala skärmar i biblioteksrummen.
 • Publika iPads så barnen kan testa hur appen fungerar. 
 • Lovaktiviteter på barnavdelnignarna.
 • Samarbete med Sommarboken, alla prisböcker innehåller ett bibblixbokmärke.
 • Alla skolklasser som kommer på besök får en introduktion till Bibblix.
 • Utbildning av personalen för att alla ska kunna berätta om och svara på frågor om Bibblix.
 • Läsveckor med boktips ur Bibblix.
 • Pop-up bibliotek.
 • Bokbussen och uteverksamhet på sommaren.
 • Marknadsföring (webb, pins, sociala medier, bokstickor, affischer, vimplar).

Min kommun är inte ansluten, hur gör man?

Idag ägs Bibblix av föreningen Sambruk som förvaltar appen på uppdrag av de anslutna medlemskommunerna. Antalet kommuner som ansluter sig till Bibblix växer kontinuerligt. Om man är intresserad av att ens kommun ska ansluta sig så kontakta då ditt bibliotek, kulturförvaltning eller lokala politiker i din kommun som i sin tur kan höra av sig till kontakt@bibblix.se. Mer information om Bibblix hittar du på Bibblix webbsida.