Gå direkt till innehållet
Snigelutställning i form av ett collage framtaget av Tegelbrukets förskola efter att ha läst Snigel på glid av Hanna Albrektson. Foto: Sara Elmqvist (c)

Är snigeln ens en snigel? Språkutveckling i Svedala när barn läser med alla sinnen

Vad händer inuti barnen då de läser en bok, ser en teaterföreställning eller deltar under en musikstund? Vilka tankar rör sig i deras inre och hur kan biblioteket arbeta för att få barnen att gå från tanke till ord? Hur kan biblioteket vidare arbeta för att den vuxne och barnet ska mötas i ett samtal om det upplevda och därigenom gynna språkstimulerande och språkutvecklande aktiviteter för de yngre barnen i samspel med de vuxna? Detta undersöker biblioteken i Svedala kommun i projektet Läs med alla sinnen.

Folkbiblioteken har en lång och stolt historia som arrangörer av barnkultur. Teaterföreställningar, filmvisningar och sagostunder hör till de flesta biblioteks repertoar – men vad händer med berättelsen när den är slut? Och vad händer i barnen när de går hem? Det får vi sällan veta för vi vinkar av dem i dörren och sedan går de. Vi får aldrig veta vad de säger om det de har sett, om det var spännande, eller tråkigt, om det skapade nya idéer som behöver nya ord; fast vi vill ju gärna tro att det är så.

Läs med alla sinnen startade hösten 2022 och är ett projekt som syftar till att undersöka det där – hur barns språk och fantasi kan få näring ur berättelser. Vad som händer när de får uppleva dans, musik och konst, och hur de funderar när de själva får bearbeta det de sett eller hört i en egen skapande process. Med hjälp av medel från Region Skåne fick vi möjlighet att prova att kombinera bokens berättelse med dans, bildkonst och musik, för att få titta närmare på vad som händer med barns språk när de får vara publik – och vad som händer efteråt.

Den tändande gnistan var ett samarbete med dansgruppen Memory Wax från Malmö våren 2022. Tillsammans med dem funderade vi över hur vi skulle kunna vidga upplevelsen av deras dansföreställning och låta barnen stanna kvar i den längre. Och hur vi skulle kunna få ta del av de tankar och den fantasi som dansen lämnade efter sig. 

Mitt lilla stora rum är en vindlande ordlös föreställning där den ensamme dansaren på scen berättar sin historia genom att låta ett täcke byta form från en kanin, till ett hav, till en båt. Det är ingen linjär berättelse, snarare rör den sig fritt mellan associationer, från det spännande till det skrattretande, så som leken och fantasin också gör. Föreställningen är skapad för små barn från tre år och uppåt och det är ovanligt med dans för den åldersgruppen, vilket gjorde oss extra nyfikna. Vill treåringar gå på dansföreställning? Det ville de. Publiken var helt fokuserad och dansaren Daniel rev ned flera rungande skrattsalvor. 

Tanken med att bjuda in Memory Wax till biblioteket var att små barn och deras vuxna skulle få mötas i en gemensam upplevelse för att sedan bearbeta den i en skapande workshop med lera efteråt. Leran valde vi för att den är ett material som kunde efterhärma förvandlingarna i föreställningen. Vår förhoppning var att upplevelsen skulle vara som en konversationsstartare mellan barnen och de vuxna, och just så blev det. Vi fick ta del av en mängd intressanta samtal under våra workshops – om kaniner och kompisar, om barnens egna rum, om vad de skulle göra senare på dagen och vem som snart skulle fylla år. Av leran blev det fantasieggande skapelser – kaniner, korvar, gubbar och en stor tårta som fick stå kvar i biblioteksrummen efteråt. Mycket av det som skapades kunde härledas till det som barnen hade fått se. Annat, som tårtan, var fri fantasi.

Vad händer när barn får uppleva dans, musik och konst och bearbeta det de sett eller hört i en egen skapande process i samtal med vuxna? Läs med alla sinnen startade hösten 2022 och är ett projekt som just syftar till att undersöka hur barns språk och fantasi kan få näring ur berättelser, katalyseras och komma till uttryck genom en skapandeprocess – i nära samtal med vuxna. Foto: Susanne Hedner (c)

Målet med workshopen var att vuxna och barn skulle stanna upp och reflektera tillsammans över vad de upplevt, i stället för att hasta vidare i sin vardag, och det fungerade över förväntan. Vi var noga med att vara tydliga i marknadsföringen av föreställningen, och med att föreställningen skulle följas av en skapande verkstad. Efter föreställningens slut ställde vi fram långbord och plockade fram trolldeg i flera olika färger. Formatet med långbord för barn och föräldrar underlättade samtalen barnen emellan och vi fick möjlighet att delta i diskussionerna som uppstod. Med sig hem fick barnen en tygpåse med en bok, en bit tyg och en uppmaning till den vuxne att läsa och återknyta till barnens upplevelse.

Initiativet var upptakten till det som kom att bli projektet Läs med alla sinnen. Projektet är vårt försök att inkorporera dans, bildkonst och musik i berättelsen, för att se om det stimulerar barnens tankar och språk, och om det kan förlänga och fördjupa deras upplevelser ytterligare. Projektet är uppdelat i tre delprojekt, dans, bild och musik, som även tillåts att spilla över i varandra och förhoppningsvis skapa en större helhet – i barnen som deltar och i oss som driver det. 

Under hösten 2022 inledde vi ett nytt samarbete med Memory Wax. Tillsammans med producenten Johanna Jonasson har vi haft dansworkshops för barn utifrån Hervé Tullets böcker om prickar. Experimenterande workshops som är tänkta att inspirera till Memory Wax kommande föreställning. Även den kommer att handla om prickar, den japanska konstnären Kusamas universum av mångfärgade prickar närmare bestämt. 

I varje delprojekt ingår också ett fortbildningsmoment för oss som personal – för att vi ska kunna hålla liv i de kreativa inslagen i den egna verksamheten efter projektets slut.

Vi i personalen fick en egen workshop med Johanna där vi fick prova på att själva skapa rörelse utifrån text. Med avstamp i den tog vi rörelsen vidare i våra sagostunder under april och lekte oss genom alla djuren som flyttar in i Knuttes hus av Barbro Lindgren.  

Vi började med att läsa sagan tillsammans med barngruppen och när vi läst färdigt reste vi oss och mjukade upp oss med en liten uppvärmning. Sedan ”läste” vi sagan tillsammans igen, genom att prova på hur det känns i kroppen när man är arg, när man är en tjatig mamma eller en noshörning. Vi pratade tillsammans om hur det är när det är trångt (och samlades i en stökig hög i mitten av cirkeln) och om det skulle fungera att ha en gris eller en noshörning som husdjur. 

Fast våra egna rörelsesagor var enkla, var det ändå intressant att se hur mycket som händer i barnen så snart de får möjlighet att själva experimentera och interagera med texten. Många blir exalterade och vill inte sluta ryta som lejon, medan andra blir inåtvända och fundersamma. 

Under vintern och våren startade vi parallellt upp delprojekt två, där vi samarbetade med illustratören och författaren Hanna Albrektson. Hanna kom inledningsvis ut på våra olika bibliotek och ledde workshops med barn i åldrarna 7–10 år, där de tillsammans fick skapa stopmotionfilm med papperscollage. Fokus låg på att uttrycka sig och berätta en berättelse. Varje deltagare skapade först en del, och sedan sattes alla delarna ihop till en berättelse. På så sätt fick alla vara med och skapa och ta lika stor plats, samtidigt som de övade sig i att berätta. 

Under våren har förskolor i Svedala kommun läst Snigel på glid av Hanna Albrektson. Boken har blivit startskottet för en rad individuella projekt kring sniglar och snäckor. Projekten har bland annat lett till en etymologisk diskussion kring snäckor och sniglar. Är snigeln i Snigel på glid ens en snigel eller är den en snäcka? Foto: Sara Elmqvist (c)

Våren 2023 avslutade vi med ett samarbete med förskolorna kring Hannas bok Snigel på glid. Alla förskolor i kommunen har fått boken skickad till sig. Med boken följde ett brev från Hanna till barnen och en handledning till förskolepedagogerna om hur barnen kan skapa egna snigelvänner i collageteknik ute på förskolan. Förskolorna är inbjudna att ställa ut alla snigelkompisar på våra bibliotek och på det lokala galleriet KVIS i Svedala.

Klart är att barnens upplevelser av dans och bilderböcker lämnar väldigt många funderingar i dem och att det finns ett behov av att få kommunicera det de sett och varit med om. Av dokumentationen vi fått in från förskolorna har vi förstått att Snigel på glid blivit startskottet för en rad individuella projekt kring sniglar och snäckor – ute i naturen, på green screen och kring pysselborden – och inte minst för en etymologisk diskussion kring snäckor och sniglar med barnen på förskolan. Är snigeln i Snigel på glid ens en snigel? Egentligen? På en förskola blev de till och med tvungna att låta barnen döpa om Hannas bok till “Snäcka på glid”!

Att prova sig fram i bildskapande och rörelse tillsammans med barnen har varit en ögonöppnare för oss själva. Det har hjälpt oss att kliva in i ett mer undersökande sätt att arbeta, att våga prova något nytt, utsätta oss själva för experimenten tillsammans med våra besökare och att skapa en roligare vardag i biblioteket! Nu ser vi fram emot hösten och ett spännande arbete med musikern Dan Knagg för att utforska vidare hur vi kan använda oss av ljud för att förmedla berättelser. 


Puffbild: Collage på papper föreställande sniglar och granar, skapat av Tegelbrukets förskola i Svedala, utställning på galleri KVIS. Foto: Sara Elmqvist (c)

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.