Gå direkt till innehållet

Wikipedia

Digiteket bygger på delakultur, de vill säga att man delar med sig av sin kunskap och expertis. Det kanske största och bästa exemplet på delakultur på nätet är Wikipedia, det öppna och fria uppslagsverket som skapas av användarna själva. I detta tema lär du dig hur du gör för att bidra. Temabild: Puzzleglobe av Jasmina El Bouamraoui och Karabo Poppy Moletsane, Wikimedia, CC0 //redigerad av Digiteket.

 

Information och internet
30-60 min

Vad är Wikipedia?

Artikel

Skapande och kommunikation
5 min

Wikipedia på biblioteken – Erfarenheter från kursverksamheten 2019/2020

Artikel

Skapande och kommunikation
5 min

Projekt HBTQI – så gör vi Wikipedia bättre tillsammans

Artikel

Information och internet

Världsförbättrare på tio minuter – haka på #1lib1ref!

Artikel

Information och internet
30-60 min

MIK-utsikten: Kan man lita på Wikipedia?

Artikel

Skapande och kommunikation
5 min

Wikimedian in residence

Artikel

Skapande och kommunikation
5-30 min

Att samarbeta på Wikipedia

Kurs

Skapande och kommunikation
30-60 min

Att skriva på Wikipedia

Kurs

Skapande och kommunikation
5-30 min

Att arbeta med bilder på Wikipedia

Kurs

Skapande och kommunikation
30-60 min

Wikidata – en väg mot mer öppen och länkad data

Kurs

Skapande och kommunikation
60+ min

Wikipedia – Så genomför du en skrivstuga!

Kurs

Skapande och kommunikation
60+ min

Queering Wikipedia – gör internet lite mer jämlikt

Kurs

Information och internet
30-60 min

Fri kunskap för alla? En kunskapsöversikt över bibliotek och Wikipedia

Kurs

Vi rör oss i ett alltmer komplext informationslandskap som gör att medie- och informationskunnighet, MIK, spelar en större roll i samhällsutvecklingen. Kunnigheten, eller förmågan, är viktig både på individ- och gruppnivå. I Unescos uppdaterade MIK-ramverk har fler nyanser lagts till – som AI-kunnighet och kritisk kunnighet. MIK ses här även som ett verktyg för människor att tänka kritiskt kring sin egen roll att verka för såväl mänskliga rättigheter som för en hållbar utveckling. Biblioteken å sin sida fungerar som nav mellan människor och kunskap. Biblioteken är viktiga fysiska platser, men också viktiga demokratiaktörer på internet. Wikipedia erbjuder å andra sidan snabb kunskap om en bred mängd ämnen på olika språk och fungerar som en källa till information för användare över hela världen.