Wikipedia

Digiteket bygger på delakultur, de vill säga att man delar med sig av sin kunskap och expertis. Det kanske största och bästa exemplet på delakultur på nätet är Wikipedia, det öppna och fria uppslagsverket som skapas av användarna själva. I detta tema lär du dig hur du gör för att bidra.

Kurser

Artiklar