Videomöte

Under 2020 har många av oss blivit vana användare av videomöte. Inlärningskurvan och tillvänjningen har gått snabbt. Digiteket samlar material och resurser kring hur du kan göra dina videomöten effektivare och trevligare.

Kurser

Artiklar