Programmering

Programmering benämns ibland som ett nytt språk vars grunder är värda att behärska i en tid där informationsflödena i allt större utsträckning styrs av algoritmer. Programmering är också tacksamt som kreativt verktyg och många bibliotek anordnar idag olika typer av programmeringsaktiviteter.

Kurser

Artiklar