Personlig säkerhet på nätet

I takt med att den digitala världen växer ökar behovet av att ha förmåga att värna personlig säkerhet och integritet. Fokus hamnar ofta på teknisk säkerhet – men det är också viktigt att vara medveten om vilka konsekvenser delande av personlig information kan få. I detta tema samlar vi Digitekets kurser och artiklar som rör både hur du själv kan ta kontroll över din personliga säkerhet och hur du kan hjälpa andra genom relevant information.

Kurser

Artiklar