Gå direkt till innehållet

Leda och utveckla

Samhället genomgår på många plan en digital omställning, så även biblioteken. Hur kan vi leda och utveckla bibliotekens olika verksamheter i en allt mer digitaliserad samtid och omvärld? Vilka utmaningar ställs vi på biblioteken inför i och med att det digitala flyttat in bland böckerna? I detta tema samlar vi material kring digital utveckling och utveckling med hjälp av digitala verktyg.  Puffbild: Robert Delaunay – Rythme, Joie de vivre, PD.

Organisation och omvärld
30-60 min

Vägledning för kollegialt lärande

Artikel

Hur kan vi öka vår kunskap om ungas läsvanor eller om hur ljudboken påverkar litteraturen och läsarna? Hur kan vi lära oss mer om på vilka sätt inspirerande läsmiljöer kan utformas eller hur vi kan öka ungas engagemang och inflytande i det läsfrämjande arbetet? Vad behöver vi egentligen veta och kunna för att främja barns och ungas läsning?

Organisation och omvärld
5-30 min

Att leda bibliotekens digitala transformation

Artikel

Information och internet
5 min

DigidelCenter i Motala: Lärdomar för ökad digital kompetens

Artikel

Demokrati och delaktighet
5 min

Digitalt först? Kommuners och professionellas arbete för ökad digital inkludering

Artikel

Demokrati och delaktighet
5 min

Digitalt utanförskap. En forskningsöversikt

Artikel

Information och internet
5-30 min

Digidelcenter i den sociala distanseringens tidevarv

Artikel

Information och internet
5 min

DigidelCenter i Motala: Lärdomar för ökad digital kompetens

Artikel

Organisation och omvärld
60+ min

Problemlösning och handledande samtal

Kurs

Skapande och kommunikation
30-60 min

Delakultur – att få tjugoenfalt tillbaka

Kurs