Leda och utveckla

Samhället genomgår på många plan en digital omställning, så även biblioteken. Hur kan vi leda och utveckla bibliotekens olika verksamheter i en allt mer digitaliserad samtid och omvärld? Vilka utmaningar ställs vi på biblioteken inför i och med att det digitala flyttat in bland böckerna? I detta tema samlar vi material kring digital utveckling och utveckling med hjälp av digitala verktyg.

Kurser

Artiklar