Foto och film

Film och foto får en allt viktigare roll i bibliotekens kommunikation. Teknik, verktyg och lagar kring publicering kan ibland te sig överväldigande men med grundläggande kunskap och några enkla tips kan man snart uppnå fina resultat. I detta tema visar vi hur man gör för att kommunicera effektivt, tillgängligt, lagligt och på ett estetiskt tilltalande sätt.

Kurser

Artiklar