Digitalt läsfrämjande

I detta tema presenterar Digiteket en serie forskningsartiklar i samarbete med Kulturrådet. Här kan du läsa om huruvida digitalt läsfrämjande skiljer sig från analogt läsfrämjande, om digitalt läsande påverkar läsmotivationen och om kognitiva och sociala aspekter av digitalt läsförståelse.

Artiklar