Gå direkt till innehållet

Bibliotek och badhus

När Sverige uppvisar sjunkande besökssiffror och minskad utlåning på svenska folkbibliotek satsar biblioteken på innovativa metoder för att göra litteraturen tillgänglig för alla. Nu kan du ta del av en serie artiklar om hur biblioteken kombinerar läsfrämjande och litteraturförmedling med badhusbesök, i en ny trend där popup-aktiviteter och uppsökande verksamhet blir allt vanligare för att nå ut till dem som sällan besöker bibliotek eller läser. Serien består av en introduktionsartikel samt verksamhetsexempel från olika delar av landet.

Läslust och lässtimulans
5 min

Bibliotek och badhus: När läsfrämjande och litteraturförmedling kombineras med badhusbesök

Artikel

När Sverige uppvisar sjunkande besökssiffror och minskad utlåning på svenska folkbibliotek satsar biblioteken på innovativa metoder för att göra litteraturen tillgänglig för alla. Nu kan du ta del av en serie artiklar om hur biblioteken kombinerar läsfrämjande och litteraturförmedling med badhusbesök, i en ny trend där popup-aktiviteter och uppsökande verksamhet blir allt vanligare för att nå ut till dem som sällan besöker bibliotek eller läser. Serien består av fyra artiklar, varav tre verksamhetsexempel. I den här artikeln ges en introduktion. ”Folkbibliotek arbetar företrädesvis gentemot allmänheten. Enligt bibliotekslagen ska folkbibliotek finnas i varje kommun och de ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Allsidighet och kvalitet ska prägla det utbud och verksamhet som folkbiblioteken erbjuder, bl.a. genom ett varierat och kvalitativt utbud av ...

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Bibliotek och badhus: Gotland går i bräschen

Artikel

När Sverige uppvisar sjunkande besökssiffror och minskad utlåning på svenska folkbibliotek satsar biblioteken på innovativa metoder för att göra litteraturen tillgänglig för alla. Ta del av hur biblioteken kombinerar läsfrämjande och litteraturförmedling med badhusbesök, i en ny trend där popup-aktiviteter och uppsökande verksamhet blir allt vanligare för att nå ut till dem som sällan besöker bibliotek eller läser. I den här artikeln kan du läsa mer om badhusbibliotek på Gotland. I Region Gotland var man tidigt ute med att ta steget från det fysiska biblioteksrummet för att söka kontakt med badhusen. Själva beskriver de sig i rapporten ”En lässtund på badet! Rapport om badhusbiblioteken på Gotland” (Region Gotland) som de första biblioteken i landet att skapa badhusbibliotek: ”Gotland har sedan oktober 2015 Sveriges första fasta ...

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Bibliotek och badhus: Samarbete skapar läsfrämjande möjligheter i Vaggeryd

Artikel

När Sverige uppvisar sjunkande besökssiffror och minskad utlåning på svenska folkbibliotek satsar biblioteken på innovativa metoder för att göra litteraturen tillgänglig för alla. Ta del av hur biblioteken kombinerar läsfrämjande och litteraturförmedling med badhusbesök, i en ny trend där popup-aktiviteter och uppsökande verksamhet blir allt vanligare för att nå ut till dem som sällan besöker bibliotek eller läser. I den här artikeln kan du läsa mer om badhusbibliotek och popup-verksamhet i Vaggeryd och Skillingaryd. I Vaggeryds kommun är man van vid att se kultur- och fritidsförvaltningen som en helhet och att samarbeta över gränserna mellan bibliotek, kulturskola, simhallar, öppen verksamhet och museum. Ett vinnande koncept är att kommunen är liten. Det är lätt att nå varandra och se synergieffekterna med att arbeta tillsammans i stället ...

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Bibliotek och badhus: Trelleborg går på djupet med läsning

Artikel

När Sverige uppvisar sjunkande besökssiffror och minskad utlåning på svenska folkbibliotek satsar biblioteken på innovativa metoder för att göra litteraturen tillgänglig för alla. Ta del av hur biblioteken kombinerar läsfrämjande och litteraturförmedling med badhusbesök, i en ny trend där popup-aktiviteter och uppsökande verksamhet blir allt vanligare för att nå ut till dem som sällan besöker bibliotek eller läser. I den här artikeln kan du läsa mer om ett samarbete i fyra delar mellan biblioteket och badhuset i Trelleborg. I Trelleborg pågår just nu ett pilotprojekt i fyra delar som bygger på ett samarbete mellan bibliotek och badhus. Syftet med projektet är att hitta sätt att främja både läsning, högläsning och simkunnighet hos barn. I pilotprojektet, som kommer att utvärderas tidig höst 2023, ingår de tre ...