Gå direkt till innehållet

Barns och ungas delaktighet

Hur gör man för att locka och involvera barnen och de unga? Hur skapar man delaktighet i en bibliotekskontext? I det här temat samlar vi texter som belyser hur du kan arbeta med barns och ungas delaktighet inom områdena läsfrämjande, MIK och digital kompetens.

Organisation och omvärld
5-30 min

Relationsskapande och läsfrämjandeplan – ett framgångsrikt sätt att nå unga

Artikel

Nordmalings bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek som också har en tradition av att vara ett starkt kulturcentrum i kommunen. Precis som de flesta mindre bibliotek har biblioteket i Nordmaling länge kämpat både med den traditionella bilden av vad ett bibliotek är och med vad det innebär att vara ett integrerat folk- och skolbibliotek. Utmaningarna har historiskt avspeglats i Nordmalings svårigheter att locka och engagera unga men också i utlåningssiffrorna. Statistiken har också visat att Nordmaling har färre utlån per kommuninvånare än rikssnittet. Samtidigt är erfarenheten av låga eller sjunkande utlåningssiffror inte unik för Nordmaling. Den speglar en generell trend i samhället: Barn och unga läser mindre.

Demokrati och delaktighet
5-30 min

Delaktighet för unga med KulturCrew

Artikel

Trots att KulturCrew-modellen har ett tydligt kulturfokus, har den aldrig tidigare gjort sitt intåg i biblioteksverksamheten. När Lunds stadsbibliotek 2022 bestämde sig för att arbeta med modellen blev de därför det första biblioteket i Sverige att göra så.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Oasen – ett skyltfönster för ungas önskemål

Artikel

Lunds stadsbibliotek var tidigt ute med att föra KulturCrew-modellen in i biblioteksverksamheten. I den här texten berättar medarbetarna på Lunds stadsbibliotek om vad KulturCrew-initiativet konkret lett till i biblioteksverksamheten, om sina erfarenheter och sina tips.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

“Vuxna får titta men inte sitta” på ungdomsavdelningen PUNKTmedis

Artikel

PUNKTmedis är Stockholms stadsbiblioteks profilerade ungdomsbibliotek, centralt beläget på Medborgarplatsen i Stockholm. Alla är välkomna in att titta och låna, men ungdomsavdelningen är till för ungdomar. ”Vuxna får titta men inte sitta”.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Kör bara! – Att jobba läsfrämjande med barn och unga i podcastformat

Artikel

Vilken verksamhet ska biblioteket satsa på? Hur kan biblioteket vara en relevant plats för barn och unga? Vad ingår i det läsfrämjande uppdraget? Det är frågor som vi diskuterat många gånger och som vi ständigt återkommer till.

Litteratur och litteraturförmedling
5 min

Bokklubben Lätta Tyngden

Artikel

Våren 2021 startade bibliotekarierna Paula Bueno och Fatou Camara upp bokklubben Lätta Tyngden på ungdomsavdelningen PUNKTmedis vid Tranströmerbiblioteket i Stockholm. Bokklubben är tänkt att vara en plattform där ungdomar erbjuds ett tryggt sammanhang där de genom samtal om litteratur får inspiration och gemenskap. 

Läslust och lässtimulans
5 min

När unga når unga – tips från Malmö stads Läsambassadörer om hur biblioteken kan nå dem bättre

Artikel

Under 2023 tog Biblioteken i Malmö emot över hundra unga Läsambassadörer, som ett sätt att erbjuda lovlediga ungdomar ett givande sommarjobb. Ungdomarna fick också undersöka hur den egna målgruppen uppfattar bibliotekets satsning Sommarboken.

Språkutveckling och läsförmåga
5-30 min

”Jag är som det gröna monstret, jag gillar mys och gos, men det gör inte min storebror”

Artikel

Hur kan biblioteket arbeta fördjupat tillsammans med förskolan för att stärka små barns språkförmåga, flerspråkighet och självkänsla? Cecilia Rosengren, bibliotekarie på Husiebiblioteket i Malmö, och pedagoger på två förskolor i området Almgården såg en möjlighet att samarbeta i ett projekt för att stärka barns delaktighet, identitet och språkutveckling.

Demokrati och delaktighet
5-30 min

Delaktighet och medskapande i arbetet med barn och ungas läsning

Artikel

Det pratas ofta om att barn och unga ska göras delaktiga i olika sammanhang, men det är inte alltid självklart vad som menas då delaktighet kan göras på många sätt och ta sig olika former. I den här artikeln belyses olika perspektiv på barn och ungas delaktighet och medskapande i relation till folkbibliotek och läsning.

Organisation och omvärld
5-30 min

Podd: Delaktighet och deltagande

Artikel

I det här poddavsnittet möter vi Sofia Lindström Sol som samtalar med Julia Pennlert om delaktighet i kulturen idag.

Läslust och lässtimulans
5 min

”Nu ska du sitta här och vara vuxen och läsa viktiga böcker”

Artikel

Noa Arvanitis är en av alla unga i Malmö. För en kort tid sedan, i samband med att hon deltog i ett undersökande kommunkoreografprojekt på biblioteket, återupptäckte Noa biblioteket som plats och dess möjligheter. Under projektredovisningen visade Noa ett intresse av att prata om och dela med sig av sina erfarenheter och tankar om biblioteket, dess roll och fokus på unga.