Gå direkt till innehållet

AI

AI-tekniken utvecklas med stormsteg och idag kan du med enkla verktyg skapa bilder, text och film som som det är svårt att skilja från av människor producerade verk. Vad innebär tekniken? Vad kan den göra? Bör vi vara oroliga för den snabba utvecklingen inom fältet? Under detta tema samlar Digiteket artiklar och material om AI.

Puffbild: Collage av AI-genererade ansikten

IT och säkerhet
5 min

En arg, arg AI

Artikel

IT och säkerhet
5 min

En konstnärlig AI

Artikel

IT och säkerhet
5-30 min

En kort introduktion till AI på bibliotek

Artikel

IT och säkerhet
5 min

En ledsen AI

Artikel

IT och säkerhet
5-30 min

Artificiell intelligens möter KB:s stora samlingar

Artikel

IT och säkerhet
5 min

En tjuvaktig AI

Artikel

Skapande och kommunikation
60+ min

Skapa en barnbok med AI

Kurs

Potentialen i AI ligger inte endast i möjligheten till analys, målgrupps- och behovsanpassning. Den har också potential att användas i kreativa sammanhang som främjar litterärt skapande. I förlängningen kan den därmed öka intresset för litteratur, stärka kunskapen om berättelsers uppbyggnad samt öka förmågan att analysera och avkoda litteratur och dess samspel med bilder. AI kan bidra till stärkt litteracitet och till ökad läsglädje. Rätt använt kan AI användas som ett läsfrämjande verktyg.