Gå direkt till innehållet

Episode

Strategiskt läsfrämjande 9(9): Marknadsföring

Episode

I det här poddavsnittet möter vi Maria Utter som samtalar med Maria Ringbo om utvärderingar. Det här poddsamtalet ingår i kursen Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek som riktar sig till bibliotekschefer. Innehållet i podden är intressant för dig som vill utveckla dina kunskaper kring strategiska perspektiv på läsfrämjande verksamhet, med fokus på barns och ungas läsning och kollegialt lärande. Du behöver inte ha gått kursen för att ta del av poddsamtalen. Lyssna gärna på ett eller flera samtal och diskutera innehållet vidare på din arbetsplats! Detta poddavsnitt är den nionde och sista delen i serien.

Strategiskt läsfrämjande 8(9): Utvärderingar

Episode

I det här poddavsnittet möter vi Ingrid Schild som samtalar med Maria Ringbo om utvärderingar. Det här poddsamtalet ingår i kursen Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek som riktar sig till bibliotekschefer. Innehållet i podden är intressant för dig som vill utveckla dina kunskaper kring strategiska perspektiv på läsfrämjande verksamhet, med fokus på barns och ungas läsning och kollegialt lärande. Du behöver inte ha gått kursen för att ta del av poddsamtalen. Lyssna gärna på ett eller flera samtal och diskutera innehållet vidare på din arbetsplats! Detta poddavsnitt är den åttonde delen av nio i serien som publiceras på Digiteket.

Strategiskt läsfrämjande 7(9): Organisation och organisationskompetens

Episode

I det här poddavsnittet möter vi Karen Nowé Hedvall som samtalar med Maria Ringbom om lärande organisationer. Det här poddsamtalet ingår i kursen Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek som riktar sig till bibliotekschefer. Innehållet i podden är intressant för dig som vill utveckla dina kunskaper kring strategiska perspektiv på läsfrämjande verksamhet, med fokus på barns och ungas läsning och kollegialt lärande. Du behöver inte ha gått kursen för att ta del av poddsamtalen. Lyssna gärna på ett eller flera samtal och diskutera innehållet vidare på din arbetsplats! Detta poddavsnitt är den sjunde delen av nio i serien som publiceras på Digiteket.

Strategiskt läsfrämjande 6(9): Delaktighet och deltagande

Episode

I det här poddavsnittet möter vi Sofia Lindström Sol som samtalar med Julia Pennlert om delaktighet i kulturen idag. Det här poddsamtalet ingår i kursen Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek som riktar sig till bibliotekschefer. Innehållet i podden är intressant för dig som vill utveckla dina kunskaper kring strategiska perspektiv på läsfrämjande verksamhet, med fokus på barns och ungas läsning och kollegialt lärande. Du behöver inte ha gått kursen för att ta del av poddsamtalen. Lyssna gärna på ett eller flera samtal och diskutera innehållet vidare på din arbetsplats! Detta poddavsnitt är den sjätte delen av nio i serien som publiceras på Digiteket.

Strategiskt läsfrämjande 5(9): Hur kan bibliotekschefer främja lärande om läsfrämjande och litteraturförmedling?

Episode

I det här poddavsnittet möter vi Cecilia Gärdén som samtalar med Julia Pennlert om delat lärande på bibliotek och mer specifikt om hur chefer kan stödja bibliotekspersonalens kompetensutveckling inom läsfrämjande och litteraturförmedling. Det här poddsamtalet ingår i kursen Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek som riktar sig till bibliotekschefer. Innehållet i podden är intressant för dig som vill utveckla dina kunskaper kring strategiska perspektiv på läsfrämjande verksamhet, med fokus på barns och ungas läsning och kollegialt lärande. Du behöver inte ha gått kursen för att ta del av poddsamtalen. Lyssna gärna på ett eller flera samtal och diskutera innehållet vidare på din arbetsplats! Detta poddavsnitt är den femte delen av nio i serien som publiceras på Digiteket.

Strategiskt läsfrämjande 4(9): Forskningsbaserat arbetssätt

Episode

I det här poddavsnittet möter vi Ola Pilerot som samtalar med Julia Pennlert om begreppet forskningsbaserat arbetssätt, vad begreppet består av och hur det kan ta sig ut i den konkreta verksamheten. Under samtalet diskuteras också folkbibliotekens omvärldsbevakning utifrån färska forskningsresultat. Det här poddsamtalet ingår i kursen Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek som riktar sig till bibliotekschefer. Innehållet i podden är intressant för dig som vill utveckla dina kunskaper kring strategiska perspektiv på läsfrämjande verksamhet, med fokus på barns och ungas läsning och kollegialt lärande. Du behöver inte ha gått kursen för att ta del av poddsamtalen. Lyssna gärna på ett eller flera samtal och diskutera innehållet vidare på din arbetsplats! Detta poddavsnitt är den fjärde delen av nio i serien som publiceras på Digiteket.

Strategiskt läsfrämjande 3(9): Kulturpolitisk styrning av läsfrämjande insatser

Episode

I det här poddavsnittet möter vi Jenny Johannisson som samtalar med Julia Pennlert om hur den kulturpolitiska styrningen av läsfrämjande insatser går till, vilka utmaningar som finns och huruvida det går att dra några slutsatser kring framgångsfaktorer för sådan styrning. Det här poddsamtalet ingår i kursen Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek som riktar sig till bibliotekschefer. Innehållet i podden är intressant för dig som vill utveckla dina kunskaper kring strategiska perspektiv på läsfrämjande verksamhet, med fokus på barns och ungas läsning och kollegialt lärande. Du behöver inte ha gått kursen för att ta del av poddsamtalen. Lyssna gärna på ett eller flera samtal och diskutera innehållet vidare på din arbetsplats! Detta poddavsnitt är den tredje delen av nio i serien som publiceras på Digiteket.

Strategiskt läsfrämjande 2(9): Tillgänglig läsning – Delaktighet och demokrati

Episode

I det här poddavsnittet möter vi Julia Pennlert och Lisa Ohlsson Dahlqvist som i samtal talar om tillgänglig läsning och hur detta är en viktig förutsättning för att kunna delta i den demokratiska processen. Vi lyssnare får en översikt över MTMs verksamhet och några av de olika sätt som de tillgängligör läsning men också en fördjupning kring hur tillgänglig läsning är så mycket mer än bara format. Det här poddsamtalet ingår i kursen Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek som riktar sig till bibliotekschefer. Innehållet är intressant för dig som vill utveckla dina kunskaper kring strategiska perspektiv på läsfrämjande verksamhet, med fokus på barns och ungas läsning och kollegialt lärande. Du behöver inte ha gått kursen för att ta del av poddsamtalen. Lyssna gärna på ett eller flera ...

Strategiskt läsfrämjande 1(9): Läsfrämjande för barn och unga

Episode

I det här poddavsnittet möter vi Sandra Hillén och Emma Berge Kleber, som i samtal med Julia Pennlert talar om sin forskning i anslutning till läsfrämjande för barn och unga. De talar bland annat om hur pandemin påverkat biblioteken på många olika sätt och om hur läsfrämjande allt som oftast kan talas om som ett insrumen för att nå något annan slags effekt än just läsning för läsnings skull. Det här poddsamtalet ingår i kursen Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek som riktar sig till bibliotekschefer. Innehållet är intressant för dig som vill utveckla dina kunskaper kring strategiska perspektiv på läsfrämjande verksamhet, med fokus på barns och ungas läsning och kollegialt lärande. Du behöver inte ha gått kursen för att ta del av poddsamtalen. Lyssna gärna på ett ...

Lyssnande läsning i ungdomars vardag

Episode

I det här poddavsnittet ger Elisa Tattersall Wallin, fil. dr i biblioteks- och informationsvetenskap och universitetslektor vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), en kort bakgrund till ljudböcker och deras historia. Hon gör också en genomgång av några av de mest spännande resultaten från sin avhandling Sound Reading: exploring and conceptualising audiobook practices among young adults från 2022, för att slutligen sätta digital läsning i en större kontext, med fokus på de siffror om läsvanor som presenterats i den årliga SOM-undersökningen 2023. 

Poddsamtal om forskarcirkeln i Digitalt först Skeptikerspåret

Episode

Den här kursen är inspirerad av fyra forskarcirklar som bibliotekspersonal genomförde under ledning av forskare från Södertörns högskola, våren 2020. Forskarcirklarna var en del i Skeptikerspåret inom kompetenslyftet Digitalt först med användaren i fokus.  Resultatet av cirklarna blev en bok: Bankdosor, skam och sms-poesi: essäer om bibliotekens arbete med digitalisering. Boken går att ladda ner gratis både som pdf och som e-bok. Det är är en podd med samtal mellan forskare och deltagare om mervärdet i att forskare och yrkesverksam bibliotekspersonal mäts för att diskutera digitala dilemman. Podden producerades i anknytning till fyra forskarcirklar som bibliotekspersonal genomförde under ledning av forskare från Södertörns högskola, våren 2020. Forskarcirklarna var en del i Skeptikerspåret inom kompetenslyftet Digitalt först med användaren i fokus.