Gå direkt till innehållet

Övning: manus personal

Denna sida vänder sig till dig som ska spela personal. Då ni kommer att turas om att spela rollen bör du se till att enbart läsa caset som berör dig när du ska spela rollen.

Case 1: Den nya surfplattan och ljudböcker

Bibliotekspersonal

Du möter en person med en ny surfplatta som vill lyssna på ljudböcker på den. Försök lära personen hur man gör, och hitta rätt bok, utan att röra surfplattan.

 • Observatör: Uppmuntrades besökarens egna initiativ? Till vilken grad var det besökaren själv som hanterade tekniken?

Checklista:

 • Tala i vi-termer.
 • Hands off! Bara besökaren ska röra tekniken när ni pratar.
 • Lär känna varandra. Intervjua besökaren och berätta om bibliotekets verksamhet – skapa en gemensam utgångspunkt.
 • Ge konkreta och lättförståeliga exempel när du förklarar (liknelser, referenser).
 • Uppmuntra och upprepa ofta och mycket

Case 2: Konton på sociala medier, internetanvändning

Bibliotekspersonal

Du möter en person som kan väldigt lite om internet. Intervjua personen och prata om det som oroar hen. Vad är det hen vill få reda på egentligen? Försök identifiera vad som passar att lära personen – vilken kunskapsnivå har hen? Vad av allt som hen frågar om kan du något om? Var kan ni mötas i samtalet utan att prata förbi varandra? Kom ihåg följande:

Checklista:

 • Tala i vi-termer.
 • Hands off! Bara besökaren ska röra tekniken när ni pratar.
 • Lär känna varandra. Intervjua besökaren och berätta om bibliotekets verksamhet – skapa en gemensam utgångspunkt.
 • Ge konkreta och lättförståeliga exempel när du förklarar (liknelser, referenser).
 • Uppmuntra och upprepa ofta och mycket.

Case 3: Den nya surfplattan och E-boken

Bibliotekspersonal

Du möter en person med en ny surfplatta som vill börja låna e-böcker. Detta inkluderar att introducera personen för hur man söker efter och lånar e-böcker, vad e-böcker egentligen är och vad som gäller angående lånetid och villkor. Försök lära personen hur man gör, utan att röra surfplattan.

Checklista:

 • Tala i vi-termer.
 • Hands off! Bara besökaren ska röra tekniken när ni pratar.
 • Lär känna varandra. Intervjua besökaren och berätta om bibliotekets verksamhet – skapa en gemensam utgångspunkt.
 • Ge konkreta och lättförståeliga exempel när du förklarar (liknelser, referenser).
 • Uppmuntra och upprepa ofta och mycket.

Case 4: Skoluppgift om att skriva om en författare samt låna en av dennes böcker

Bibliotekspersonal

Du möter en skolungdom som behöver lära sig mer om källkritik och olika typer av källor. Intervjua personen ordentligt för att förstå vilken kunskapsnivå hen ligger på, och vilket utgångsläge hen har. Förklara källkritik utifrån ett perspektiv som hen förstår, kopplat till den situationen som hen befinner sig i.

Checklista:

 • Tala i vi-termer.
 • Hands off! Bara besökaren ska röra tekniken när ni pratar.
 • Lär känna varandra. Intervjua besökaren och berätta om bibliotekets verksamhet – skapa en gemensam utgångspunkt.
 • Ge konkreta och lättförståeliga exempel när du förklarar (liknelser, referenser).
 • Uppmuntra och upprepa ofta och mycket.