Gå direkt till innehållet

Nyheter

Digitekets AI-policy

Generativ AI och dess möjligheter att skapa text, bild och andra former av medier och kulturyttringar medför viktiga frågor kring när, var, hur och om man ska använda den här tekniken, något som Digiteket har försöka svara på för vår skull i vår AI-policy. Digitekets AI-policy.

Läs: Digitekets AI-policy

Ny typografi på Digiteket!

Vi har nu fräschat upp vår typografi på Digiteket och förhoppningsvis upplevs artiklar och kurser mer lättlästa och överskådbara nu. Vi har bytt typsnitt, ökat dess storlek och också ökat radavståndet. Hör gärna av dig med kommentarer eller om du hittar konstigheter på sidorna, man missar alltid något vid den här typen av stora förändringar.

Läs: Ny typografi på Digiteket!

Ny videospelare på Digiteket

Digiteket har nu en ny videospelarfunktion som både ger oss bättre tillgänglighetsmöjligheter men som också låter oss styra att er användardata inte lämnar Sveriges gränser, vilket är att föredra ur integritetsmässiga aspekter. Vi håller nu på med ett arbete att flytta över filmer vi har publicerade på Youtube till den nya plattformen. Är ni nyfikna på videospelaren kan den till exempel beskådas i den fina kursen Barnets rätt i bibliotek:

Läs: Ny videospelare på Digiteket

Ny kursomgång för chefer: Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek

Är du nyfiken på hur man kan arbeta med strategiska perspektiv på läsfrämjande? Vill du ta ett kliv framåt i din kommunikation kring bibliotekets roll i att främja barns och ungas läsning? Vill du utveckla dina kunskaper kring att leda och organisera kollegialt lärande? Om du är chef eller har en befattning som biblioteksledare på folkbibliotek då är den här kursen för dig.

Läs: Ny kursomgång för chefer: Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek

Anmäl dig till vårens andra webbinarium med Digiteket!

Vilka utmaningar och möjligheter kan finnas med att samverka med aktörer utanför den egna verksamheten kring läsfrämjande? Och hur kan en metod som Shared reading vara en resurs i det arbetet? Välkomna till ett webbinarium som tar upp frågor från Hanna Carlssons artikel Läsfrämjandets geografi, i ett samtal om läsfrämjande i samverkan med hjälp av Shared reading.

Läs: Anmäl dig till vårens andra webbinarium med Digiteket!

Demokrati och delaktighet – nytt ämnesområde på Digiteket

Idag lanserar Digiteket ett nytt ämnesområde, då Kungliga biblioteket gett i direktiv till Digiteket att utöka innehållet genom att tillhandahålla lärresurser gällande bibliotekens demokratiska uppdrag.

Läs: Demokrati och delaktighet – nytt ämnesområde på Digiteket

Digitekets publiceringspolicy

Digiteket har nu en publiceringspolicy. Läs den gärna om du är nyfiken på hur vi tänker kring publiceringar. Digitekets publiceringspolicy.

Läs: Digitekets publiceringspolicy

Träffa Digiteket på Stora utvecklingsdagen i Skåne

Den 20 Mars är det dags för SUD – Stora utvecklingsdagen, Region Skånes årliga konferens om biblioteksutveckling. Digitekets kommer precis som förra året vara på plats och hålla i två workshoppar, en scenpresentation och under hela dagen kan man dessutom träffa oss i vår monter. Hoppas vi ses där!

Läs: Träffa Digiteket på Stora utvecklingsdagen i Skåne

Lyssna på Digiteket! Nu finns vi också som poddcast

Du kan nu hitta de olika samtalen som utgör kursen Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek samt några andra poddar på till exempel Spotify, eller på andra ställen poddar finns. Förhoppningsvis kommer vi också kunna bjuda på fler typer av poddar framöver!

Läs: Lyssna på Digiteket! Nu finns vi också som poddcast
Kvinna tittar på böcker i bokhylla. Hon syns genom ett hålrum i bokhyllan.

Specifik sida för bibliotekschefer

Nu har Digiteket skapat en sida som vänder sig specifikt till dig som bibliotekschef. Genom initiativet sträcker vi ut en hand för ett ökat samarbete mellan Digiteket och dig som bibliotekschef.

Läs: Specifik sida för bibliotekschefer

Kommande Angelägen forskning: Bibliotek och beredskap

Många bibliotek arbetar med att skapa beredskap - men beredskap för vad? Svaren på den frågan kan finnas i en nya rapport som getts ut av Totalförsvarets forskningsinstitut. En forskare och en biblioteksutvecklare samtalar här utifrån rapporten om bland annat hot mot samlingar, cyberhot och informationspåverkan.

Läs: Kommande Angelägen forskning: Bibliotek och beredskap

Digiteket lanserar webbinarier!

Under 2024 kommer Digiteket i samarbete med några regionbibliotek att bjuda in till ett antal webbinarier på olika teman.

Läs: Digiteket lanserar webbinarier!

En fröjdefull jul önskar Digiteket!

Över jul- och nyårshelgen, närmare bestämt den 22 december och 7 januari kommer vi ha ett kortare publiceringsstopp. Under tiden rekommenderar vi varmt att ta del av tidigare publicerade lärresurser.

Läs: En fröjdefull jul önskar Digiteket!

Kurspaketet ”Att leda bibliotekens digitala transformation” inte längre tillgängligt

Observera att kurspaketet "Att leda bibliotekens digitala transformation" inte längre är tillgängligt på Digiteket på grund av utgången licens.

Läs: Kurspaketet ”Att leda bibliotekens digitala transformation” inte längre tillgängligt

Nya boktips i MIK-listan!

Digiteket har uppdaterat sin boktips- och inköpsförslagslista för bibliotek och bibliotekspersonal med böcker som på olika sätt kretsar kring MIK på ett eller annat sätt.

Läs: Nya boktips i MIK-listan!

Avpublicerat Digiteket-material

På grund av nya tolkningar av tillgänglighetskraven har Digiteket behövt avpublicera ett antal kurser och artiklar. Detta innebär att en del länkar kanske inte längre fungerar. En del av artiklarna och kurserna kommer eventuellt återpubliceras när vi har reviderat dem. Vi beklagar eventuellt strul och besvär detta medför för er. Avpublicerade artiklar Avpublicerade kurser

Läs: Avpublicerat Digiteket-material

Nya bibliotekspoddar!

Digitekets lista över svenska bibliotekspoddar har uppdaterats med Järfälla biblioteks podd Bi-U Bibliotekspodcast för unga och vuxna. Lyssna på denna eller någon av alla de andra bibliotekspoddarna Digiteket har sammanställt.

Läs: Nya bibliotekspoddar!

Förändringar kring inbäddad video

Inbäddad video i artiklar och kurser som ej är syntolkad kommer att avpubliceras från sidan. Länkar till videomaterial kommer fortfarande att finnas tillgängliga, med det kommer inte längre vara möjligt att se videon direkt på webbsidan.

Läs: Förändringar kring inbäddad video

Angelägen forskning om minoritetspråk nu tillgänglig

På grund av tekniska fadäser utgick livesändningen av den senaste upplagan av forskarforumet Angelägen forskning från bokmässan. Själva livesändningen finns dock tillgänglig att titta på nu. Du hittar den på Digitekets sida för Angelägen forskning:

Läs: Angelägen forskning om minoritetspråk nu tillgänglig

Nya böcker i boklistan! En uppdaterad resurs

Digitekets artikel med listor över böcker som skulle kunna passa i bibliotekens MIK-avdelningar eller som läsning för ens egen höga nöjes eller lärandes skull är nu uppdaterad med en knapp handfull böcker.

Läs: Nya böcker i boklistan! En uppdaterad resurs

Kom och träffa Digiteket på Bok- och biblioteksmässan!

Vi kommer att vara på plats under torsdagen och fredagen i den gemensamma montern för de nationella bibliotekstjänsterna (D02:32) alldeles intill Biblioteksscenen. Kom förbi och säg hej, testa lyckan i vårt lyckohjul eller diskutera önskemål och idéer för nya lärresurser på plattformen.  Under mässan är vi med och arrangerar ett scenprogram och flera monterprogram.

Läs: Kom och träffa Digiteket på Bok- och biblioteksmässan!

Vetenskapliga lärresurser på Digiteket

Från och med den 14 september kan biblioteksmedarbetare ta del av vetenskapliga lärresurser med fokus på läsfrämjande på Digiteket. De två första artiklarna är Läsning – lösningen på samhällets problem, skriven av Linnéa Lindsköld, Högskolan i Borås och Åse Hedemark, Uppsala universitet, samt Barns- och ungas läs- och bibliotekspraktiker – en kunskapsöversikt, skriven av Åse Hedemark.

Läs: Vetenskapliga lärresurser på Digiteket

Jiddisch nytt språk i appen Bläddra

Från och med den 5 september finns också e-böcker på jiddisch i appen Bläddra, meddelar KB. Jiddisch har en lång historia i Europa och är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Många av böckerna blir nu digitalt tillgängliga för första gången.

Läs: Jiddisch nytt språk i appen Bläddra

Angelägen forskning är tillbaka

Onsdag den 6 september kl. 09-10 blir det ett nytt tillfälle att vara med på Angelägen forskning, ett forskarforum för stärkta bibliotek arrangerat av Kulturrådet, Kungliga biblioteket och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Här kan du kan titta på samtalet när det direktsänds. På denna sida kan du även ta del av innehållet från tidigare träffar.

Läs: Angelägen forskning är tillbaka