Gå direkt till innehållet

Så här fungerar den nya webbplatsen

En hel del förändringar har skett i och med utvecklingen av vår nya plattform. Vissa funktioner har försvunnit och nya har tillkommit. Den största förändringen är att vi numera utöver områdena digital kompetens och medie- och informationskunnighet även publicerar lärresurser om läsfrämjande och litteraturförmedling. 

Allt material är nu organiserat i ämnesområden där kurser och artiklar ligger blandat och det finns även en helt ny innehållsform: resurs! Resurser kan exempelvis vara: projektrapporter, handledningar eller kartläggningar som gjorts av regional eller kommunal biblioteksverksamhet. Tanken är att tillgängliggöra och uppmärksamma material som har relevans för Digitekets uppdrag.  

Sökfunktionen på sidan har uppdaterats och har utökats med en filtreringsfunktion som gör det lättare att finkalibrera sökningar för att besökare lättare ska hitta just det material som hen söker. Allt material på Digiteket har nu fått mer metadata och fått taggar som är klickbara så att det lättare ska gå att hitta mer material inom samma område. För att underlätta informationsinhämtningen och exempelvis kunna planera sin schemalagda fortbildningstid bättre så kan man nu även se en ungefärlig tidsåtgång på allt innehåll, alltså hur lång tid det tar att läsa och ta del av varje kurs, artikel eller resurs. Allt material tillhör numera också en av fyra innehållstyper: forskning, guide, omvärldsbevakning eller verksamhetsexempel. 

På en del av materialet finns det även en specifik målgrupp, alltså själva  slutanvändaren eller användargruppen i fokus i just denna artikel, kurs eller resurs. Dessa är:

  • Barn 0-12 år
  • Unga 13-18 år
  • Vuxna 18+
  • Bibliotekschefer

Den tidigare gruppfunktionen har inte använts av våra användare och finns därför inte längre kvar. Istället går det nu att kommentera och ge ett omdöme i slutet av varje artikel, kurs eller resurs. Detta för att vi lättare ska kunna få återkoppling och respons om material vi publicerar från våra besökare.

Vi har även gjort hela webbsidan mer förenklad i sin layout i ett försök att skapa ett mer dynamiskt och levande formspråk som känns både behagligt och lättöverskådligt.

Med allt detta sagt så finns det självklart plats för ett fortsatt förbättringsarbete, därför tar vi tacksamt emot alla tankar och idéer som ni kan tänkas ha om den nya plattformens utseende och funktionalitet.

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.