Gå direkt till innehållet

Jiddisch nytt språk i appen Bläddra

Från och med den 5 september finns också e-böcker på jiddisch i appen Bläddra, meddelar KB. Jiddisch har en lång historia i Europa och är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Många av böckerna blir nu digitalt tillgängliga för första gången.

Vill du veta mer om hur du kan använda och arbeta med Bläddra i ditt läsfrämjande arbete? Då vill vi tipsa dig om artiklarna Bläddra – din resurs för att tillgängliggöra böcker på minoritetsspråken, Främja läsning på de nationella minoritetsspråken med Bläddra samt Om att återta ett minoritetsspråk – med Bläddra som stöd.

Språkutveckling och läsförmåga

Bläddra – din resurs för att tillgängliggöra böcker på minoritetsspråken

Artikel

Utbudet av litteratur på de nationella minoritetsspråken är litet, vilket gör det svårt för biblioteken att förmedla böcker till låntagarna. Men nu finns Bläddra! Bläddra är en app för mobil och surfplatta med e-böcker på jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Det långsiktiga målet är att appen även ska innehålla litteratur på finska.

Litteratur och litteraturförmedling
30-60 min

Främja läsning på de nationella minoritetspråken med Bläddra

Artikel

Vill du lära dig arbeta med Bläddra? I filmen ”Lär dig mer om Bläddra – en läsapp för Sveriges nationella minoritetsspråk” får du konkreta tips på hur du kan använda och sprida appen.

Språkutveckling och läsförmåga
5 min

Om att återta ett minoritetsspråk – med Bläddra som stöd

Artikel

Utbudet av litteratur på de nationella minoritetsspråken är litet och kan vara svårt att komma åt för läsare och bibliotek. Sedan 2021 finns KB:s läsapp Bläddra som tillgängliggör litteratur på nationella minoritetsspråk. Appen är en resurs för den som vill läsa böcker på sitt språk och ett stöd i bibliotekens läsfrämjande arbete. I den här artikeln berättar Sara Larsson om hur Bläddra och tillgången till litteratur på sydsamiska hjälper henne att återta sitt språk. Du får också ta del av tips om läsfrämjande aktiviteter med Bläddra från KB. Jag tillhör en av dem som försöker återta det sydsamiska språket. Det har gått förlorat i min familj och det innebär att jag inte bara försöker lära mig själv utan också behöver stötta andra i min familj …

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.