Hoppa direkt till sökresultat Gå direkt till innehållet

Unga 13-18 år

Hoppa över filtrering

Filtrera

Taggar

Innehållstyp

Form

Målgrupp

Tidsåtgång

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Bokfikor – för ökad läslust i samarbete mellan skol- och folkbibliotek

Artikel

I Kävlinge kommun har man mångårig erfarenhet av samverkan mellan folk- och skolbibliotek. Med åren har den fördjupats och utökats och erfarenheten från bibliotekarierna visar att man med små medel kan få till långvariga och hållbara samarbetsstrukturer som samtidigt inte slukar all ens tid.

Språkutveckling och läsförmåga
5-30 min

Mångspråk och minoritetsspråk – att främja läsning för alla

Artikel

Denna artikel syftar till att förmedla en samlad bild, i den mån det går, av de kunskaper som finns att tillgå när det gäller mångspråksarbete och läsfrämjande riktat mot barn och ungdom med annat modersmål än svenska eller med anknytning till de nationella minoriteterna.

Organisation och omvärld
60+ min

Läsfrämja tillsammans – hur kan Shared Reading vara en resurs för samverkan?

Artikel

Shared Reading har blivit en mycket populär metod att använda i läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet. En metod som kan ge nya möjligheter till samverkan mellan olika läsfrämjande aktörer. På detta tema arrangerade Digiteket ett webbinarium tillsammans med Biblioteksutveckling Region Skåne i april – nu kan du ta del av träffen i efterhand.

Litteratur och litteraturförmedling
60+ min

Barnboksbeståndet – kvalitet och barns delaktighet

Artikel

Kan vi tala om kvalitet för barnlitteratur utifrån hur böcker är skrivna och utformade, eller bör barnlitterär kvalitet bedömas utifrån vad barnen uppskattar?  I samarbete med Biblioteksutveckling i Västra Götalandsregionen arrangerade Digiteket webbinariet “Barnboksbeståndet – om kvalitet och barns delaktighet” som nu finns tillgängligt att se i efterhand. 

Litteratur och litteraturförmedling
5-30 min

Med blod, svett och tårar – att bygga upp ett mangabibliotek

Artikel

En fråga många bibliotek brottas med är hur de ska locka målgruppen unga. Kan mangaserier vara ett sätt att nå ut till ungdomar? Två bibliotekarier berättar här om hur de byggde upp ett stort mangabestånd och dessutom involverade ungdomarna i processen.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Dramatik på bibblan – bibliotekarier och manusförfattare samarbetar 

Artikel

Utifrån en önskan om att synliggöra manusförfattare som yrkesgrupp och lyfta fram dramatik som en viktig form av litteratur startade två medarbetare på Centrum för dramatik ett samarbete med två folkbibliotek. Resultatet blev Dramatik på bibblan, en workshop i manusskrivande för barn och unga.

Språkutveckling och läsförmåga
5-30 min

Rätten till sitt språk

Artikel

Inom KB pågår ett särskilt arbete för att stötta biblioteken att uppnå bibliotekslagens krav på särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna. I den här artikeln berättar vi om hur du som jobbar på bibliotek kan dra nytta av de nationella tjänster som finns på området.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Ungas läsupplevelser

Artikel

Den här texten lyfter olika faktorer som kan möjliggöra eller vara ett hinder för positiva läsupplevelser och läsmotivation hos unga. Flera faktorer kan relateras till den enskilda individen, exempelvis intressen, bakgrund och livssituation, läsförmåga och preferenser gällande format.

Organisation och omvärld
5-30 min

Podd: Delaktighet och deltagande

Artikel

I det här poddavsnittet möter vi Sofia Lindström Sol som samtalar med Julia Pennlert om delaktighet i kulturen idag.

Demokrati och delaktighet
5-30 min

Delaktighet och medskapande i arbetet med barn och ungas läsning

Artikel

Det pratas ofta om att barn och unga ska göras delaktiga i olika sammanhang, men det är inte alltid självklart vad som menas då delaktighet kan göras på många sätt och ta sig olika former. I den här artikeln belyses olika perspektiv på barn och ungas delaktighet och medskapande i relation till folkbibliotek och läsning.

Språkutveckling och läsförmåga
5-30 min

Extraspråkligt berättande – att mötas bortom orden

Artikel

Personalen på Oxiebiblioteket i Malmö har tillsammans med scenkonstkollektivet Kollaborativet inrett ett sinnligt rum dit barn och unga från anpassad skola bjudits in att upptäcka och uppleva. Med hjälp av taktila material, ljus och ljud ville de skapa en berättelse bortom orden som i sin tur öppnar upp och breddar begreppet läsfrämjande. I den här artikeln skriver kulturpedagog Tove Mörkberg om projektet och vad Extraspråkligt berättande innebär.

Organisation och omvärld
60+ min

Utveckla lustfylld samverkan mellan bibliotek och civilsamhälle

Kurs

Det här är en utbildning om samverkan mellan biblioteksverksamheten och civil­samhället. Kursen syftar därigenom till att ge dig dig som biblioteksmedarbetare bättre grundkunskaper om hur du kan gå tillväga för att samverka med civilsamhället, liksom belysa vilka vinningarna med samverkan kan vara i en bibliotekskontext.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Oasen – ett skyltfönster för ungas önskemål

Artikel

Lunds stadsbibliotek var tidigt ute med att föra KulturCrew-modellen in i biblioteksverksamheten. I den här texten berättar medarbetarna på Lunds stadsbibliotek om vad KulturCrew-initiativet konkret lett till i biblioteksverksamheten, om sina erfarenheter och sina tips.

Läslust och lässtimulans
5 min

Sakta i backarna – om svårigheten att nå ut till ungdomar

Artikel

Det sägs att man lär sig mycket mer av sina misslyckanden än av sina framgångar. Detta är något som Ebba Metsmaa, Hannes Menberg Svensson och Johanna Aspelin på Kirsebergsbiblioteket i Malmö har tagit fasta på. De ville starta en biblioteksklubb för och tillsammans med unga, men det visade sig vara mycket svårare än de hade väntat sig. Här delar de med sig av viktiga lärdomar och reflektioner som de fick längs vägen.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Podd: Kulturpolitisk styrning av läsfrämjande insatser

Artikel

I det här poddavsnittet möter vi Jenny Johannisson som i samtal med Julia Pennlert talar om hur den kulturpolitiska styrningen av läsfrämjande insatser har gått till och hur den går till, vilka utmaningar som finns och om huruvida det går att dra några slutsatser kring framgångsfaktorer för sådan styrning.

Litteratur och litteraturförmedling
60+ min

Stärk programverksamheten med Biblioteket Play

Kurs

Biblioteket Play är en streamingtjänst där du kan titta på program om litteratur, kultur och aktuella frågor. I den här kursen kommer du att få inspiration och konkreta exempel på hur du som biblioteksanställd kan använda innehållet på Biblioteket Play i ditt arbete. Oavsett om du jobbar på ett stort eller litet bibliotek, med barn, unga eller vuxna, och oavsett om du har gott om tid till förberedelser eller om du vill göra något spontant som kräver lite förarbete – på Biblioteket Play finns något för alla. Här får du även tips från medarbetare på Stockholms stadsbibliotek om hur de har använt produktionerna.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Podd: Tillgänglig läsning – Delaktighet och demokrati

Artikel

I det här poddavsnittet möter vi Julia Pennlert och Lisa Ohlsson Dahlqvist, som i samtal talar om tillgänglig läsning och hur detta är en viktig förutsättning för att kunna delta i den demokratiska processen. Vi lyssnare får en översikt över MTMs verksamhet och några av de olika sätt som de tillgängligör läsning men också en fördjupning kring hur tillgänglig läsning är så mycket mer än bara format.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Podd: Läsfrämjande för barn och unga

Artikel

I det här poddavsnittet möter vi Sandra Hillén och Emma Berge Kleber, som i samtal med Julia Pennler talar om sin forskning i anslutning till läsfrämjande för barn och unga. De talar bland annat om hur pandemin påverkat biblioteken på många olika sätt och om hur läsfrämjande allt som oftast kan talas om som ett insrumen för att nå något annan slags effekt än just läsning för läsnings skull.

Läslust och lässtimulans
5 min

”Nu ska du sitta här och vara vuxen och läsa viktiga böcker”

Artikel

Noa Arvanitis är en av alla unga i Malmö. För en kort tid sedan, i samband med att hon deltog i ett undersökande kommunkoreografprojekt på biblioteket, återupptäckte Noa biblioteket som plats och dess möjligheter. Under projektredovisningen visade Noa ett intresse av att prata om och dela med sig av sina erfarenheter och tankar om biblioteket, dess roll och fokus på unga.

Litteratur och litteraturförmedling
30-60 min

Barns och ungas läsning: larmrapporter och kritiska perspektiv

Artikel

Vad handlar studierna med fokus på barns och ungas läsning verkligen om? Vad räknas egentligen som läsning? Visar alla undersökningar samma tendens? Vem har egentligen tillfrågats i de här studierna? I samtalet pratar vi om hur den som arbetar på folkbibliotek med läsfrämjande och litteraturförmedling kan förhålla sig till medierapporteringen.

Läslust och lässtimulans
5 min

Läsius – alla barns bibliotekskompis!

Artikel

Vad är en biblioteksmaskot och hur kan den vara en del av det läsfrämjande arbetet för barn? Tre bibliotekarier i Lunds kommun berättar om arbetet med att ta fram den läsfrämjande maskoten Läsius.

Läslust och lässtimulans
5 min

När unga når unga – tips från Malmö stads Läsambassadörer om hur biblioteken kan nå dem bättre

Artikel

Under 2023 tog Biblioteken i Malmö emot över hundra unga Läsambassadörer, som ett sätt att erbjuda lovlediga ungdomar ett givande sommarjobb. Ungdomarna fick också undersöka hur den egna målgruppen uppfattar bibliotekets satsning Sommarboken.

Information och internet
5 min

Utsätt dig för lögndetektorn – intervju och föreläsning med Hugo Ewald Hurinsky

Artikel

Hugo Ewald Hurinsky har skrivit en lättläst bok om källkritik på nätet för unga. Här kan du läsa en intervju med Hugo och även ta del av hans föreläsning på MIK-dagen 2023.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Barns samtal om skönlitterär läsning

Artikel

Kan vuxna bli bättre läsfrämjare genom att lyssna mer på barn? Hur kan biblioteken bli bättre på att fånga upp unga läsares röster och ge dem inflytande över bokbeständet? Forskaren Martin Hellström gräver mer i dessa frågor.