Hoppa direkt till sökresultat Gå direkt till innehållet

Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0)

Hoppa över filtrering

Filtrera

Taggar

Innehållstyp

Form

Målgrupp

Tidsåtgång

Organisation och omvärld
5-30 min

Lär dig faila

Artikel

Hur ser vi på professionella misslyckanden och hur tar vi tillvara på dem? Kan ett bejakande av misslyckanden både bidra till ett bättre arbetsklimat och till en möjlighet att utveckla organisationen? Vad är egentligen ett misslyckande? Detta är frågor som Region Örebro län frågat sig och arbetat med under en längre tid.

Demokrati och delaktighet
5 min

Bibliotek och beredskap – material från KB

Artikel

Det finns ett växande engagemang bland Sveriges bibliotek kring beredskap. Beredskap handlar om att skapa en robust verksamhet som kan fortsätta, även om förutsättningarna i omvärlden förändras. Detta har Kungliga biblioteket (KB) tittat närmare på.

Demokrati och delaktighet
5-30 min

Folkbibliotekens arbete med beredskap

Artikel

Det är en ökande skara av folkbibliotek som jobbar med beredskap och totalförsvar. Det är framförallt bibliotekets informationsförmedling och biblioteksrummets funktion som mötesplats som bedöms som prioriterade att fortgå i en krissituation. I denna artikel ger KB en aktuell bild av folkbibliotekens arbete med att skapa beredskap i sina verksamheter.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Kör bara! – Att jobba läsfrämjande med barn och unga i podcastformat

Artikel

Vilken verksamhet ska biblioteket satsa på? Hur kan biblioteket vara en relevant plats för barn och unga? Vad ingår i det läsfrämjande uppdraget? Det är frågor som vi diskuterat många gånger och som vi ständigt återkommer till.

Information och internet
5-30 min

Ödlemänniskor i biblioteket

Artikel

Information och internet
60+ min

ArtikelSök – hitta fulltextartiklarna du söker!

Kurs

Skapande och kommunikation
60+ min

Kom igång med 360-film och VR – Tips och idéer!

Kurs

Information och internet
60+ min

Källkritik på nätet: en fördjupning

Kurs