Skapa innehåll

Skapa innehåll handlar om att kunna skapa kreativt digitalt innehåll med hjälp av olika verktyg samt kunskaper om programmering och datalogiskt tänkande. I detta ingår också kunskap om vilka villkor som gäller när du delar med dig av ditt eget och andras kreativa digitala innehåll på Internet, alltså upphovsrättsfrågor.

Skapa lätt och rätt

Svårighetsgrader
Tidsåtgång
Kompetensområden