Säkerhet

Säkerhet handlar om att känna till vilka risker som kan finnas när du rör dig i digitala miljöer och hur du kan skydda dig mot och förebygga dessa risker. Området inbegriper social interaktion med andra, dataskydd och personlig integritet.

Skydda och förebygg

Svårighetsgrader
Tidsåtgång
Kompetensområden

Andra kategorier