Säkerhet

Säkerhet handlar om att känna till vilka risker som kan finnas när du rör dig i digitala miljöer och hur du kan skydda dig mot och förebygga dessa risker. Området inbegriper social interaktion med andra, dataskydd och personlig integritet.

Andra kategorier