Problemlösning

Problemlösning handlar om att identifiera behov och problem i digitala miljöer och hur man löser dessa samt hur man kan använda digitala verktyg för att förnya processer och produkter. Området rör också förmågan att urskilja och förstå sina egna eventuella kunskapsluckor och hålla ajour med den digitala utvecklingen.