Problemlösning

Problemlösning handlar om att identifiera behov och problem och att lösa dessa i digitala miljöer och att använda digitala verktyg för att förnya processer och produkter. Området rör också förmågan att urskilja och förstå sina egna eventuella kunskapsluckor inom digital utveckling.

Lös, lär och utveckla

Svårighetsgrader
Tidsåtgång
Kompetensområden