Information & Analys

Information och analys handlar om att formulera ett informationsbehov och att kunna söka och filtrera data, information och digitalt innehåll samt kunna hantera och organisera denna. Det handlar också också om att kunna kritiskt granska och utvärdera data, information och digitalt innehåll.