Information & Analys

Information och analys handlar om att formulera ett informationsbehov och att kunna bläddra, söka och filtrera data, information och digitalt innehåll. Det rör också att kunna kritiskt granska och utvärdera data, information och digitalt innehåll, samt att kunna hantera och organisera dessa.

Hitta och förstå

Svårighetsgrader
Tidsåtgång
Kompetensområden