Digitalt Samarbete

Att samarbeta digitalt handlar om att kunna förmedla data, information och digitalt innehåll till andra personer med hjälp av digitala verktyg, t. ex. sociala medier, delade dokument, chatklienter och epost. Området rör också hur lagar, regler och avtal för digitala tjänster och innehåll fungerar.

Arbeta tillsammans

Svårighetsgrader
Tidsåtgång
Kompetensområden