Författare: Wikimedia Sveriges

Publicerad:

Reviderad:

AvslutningLektion tre

Nu hoppas vi att du känner till lite mer om arbetssättet och formerna kring att ordna en skrivstuga! Och inte minst, känner att detta är något du skulle vilja och kunna arrangera på biblioteket där du jobbar.

Reflektera gärna kort för dig själv kring denna kurs kunskapsmål och tipsen om hur du startar ditt arbete genom research och att hitta källor samt hur du startar ditt skrivande på Wikipedia, till exempel genom att skapa en biografi eller annat inom era valda intresseområden. Glöm heller inte bort den resurs den så kallade gemenskapen är för dig och ert arbete och det stöd ni kan få där.

Lycka till!

Kursproducent Wikimedia Sverige.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Wikimedia Sveriges

Publicerad:

Reviderad: