Vad är Wikidata?Lektion ett

Wikidata är en databas som användarna skapar tillsammans. Man kan säga att texterna i Wikipedia innehåller information och att denna information är strukturerad som data i Wikidata. På så sätt blir data maskinläsbar och kan användas i nya sammanhang. 

Kolla in nedanstående film för en snabb genomgång:

Filmen presenterar kort vad Wikidata är och fungerar gentemot Wikipedia.

Övning

På huvudsidan för Wikidata finns det aktuella antalet objekt. Gå till huvudsidan för Wikidata och gör dig bekant med innehållet på denna. Kan du t ex hitta hur många objekt Wikidata innehåller för tillfället? Pröva också att söka på några objekt som du tror kan finnas i databasen och se hur de är uppställda.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.