Öppen och länkad dataLektion fyra

Wikidata är ett förhållandevis ungt projekt och har bara funnits sedan 2013. Utvecklingen går fort så om området kan upplevas som svårt räcker det med att känna till konceptet och att det är på gång. Filmen härnedan kan ses som en introduktion till kopplingen med biblioteksdata:

Filmen berättar om hur inkludera biblioteksdata på Wikidata.

Det finns också kopplingar till det som kallas maskininlärning och artificiell intelligens. Inom såna nya områden är såklart ords betydelse viktigt, men dessa kan också förändras över tid när de sen definieras bättre.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.